کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7376906 مناقصه ارزیابی کیفی و شناسایی سرمایه گذارطرح باز تخصیص آب ازمحل کاهش هدر رفت آب استان فارس 1402/09/06 1402/09/11
7364626 مناقصه ارزیابی کیفی و شناسایی سرمایه گذارطرح باز تخصیص آب ازمحل کاهش هدر استان فارس 1402/09/02 1402/09/11
7093456 مناقصه عملیات حفر چاه آهکی پروژه استان فارس 1402/07/06 1402/07/10
7032054 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن از سایز 40 تا 400 میلیمتر استان فارس 1402/06/19 1402/06/25
7027513 مناقصه توسعه و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب استان فارس 1402/06/18 1402/06/22
6994858 مناقصه شناسایی و انتخاب سرمایه گذار جهت طرح باز تخصیص آب از محل کاهش هدر رفت آب استان فارس 1402/06/13 1402/06/22
6969373 مناقصه عملیات تجهیز، ساخت سکو و تکمیل عملیات برقی ایستگاه پمپاژ استان فارس 1402/06/06 1402/06/11
6969316 مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی استان فارس 1402/06/06 1402/06/11
6959736 مناقصه خرید دو دستگاه آشغالگیر دهانه ریز تصفیه خانه فاضلاب شهر استان فارس 1402/06/04 1402/06/05
6912839 مناقصه عملیات اجرای برقرسانی ، تجهیز و ساخت سکوی کانکس چاه استان فارس 1402/05/24 1402/05/29
6911370 مناقصه واگذاری برقرسانی ، تجهیز و ساخت سکوی کانکس چاه استان فارس 1402/05/24 1402/05/29
6888559 مناقصه عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی استان فارس 1402/05/18 1402/05/23
6875361 مناقصه عملیات حفر کانال و کارگذاری لوله مسکن ملی شهر استان فارس 1402/05/15 1402/05/21
6875358 مناقصه عملیات اجرای خط انتقال شهر استان فارس 1402/05/15 1402/05/21
6848675 مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر به روش بیع متقابل استان فارس 1402/05/07 1402/05/14
6848576 مناقصه شناسایی سرمایه گذار باز تخصیص آب از محل کاهش هدر رفت آب استان فارس 1402/05/07 1402/05/14
6834449 مناقصه شناسایی سرمایه گذار باز تخصیص آب از محل کاهش هدر رفت آب استان فارس 1402/05/02 1402/05/14
6817150 مناقصه خرید لوله UPVC آبده داخل چاه استان فارس 1402/04/28 1402/05/03
6789204 مناقصه واگذاری عملیات حفر چاه آبرفتی استان فارس 1402/04/21 1402/04/26
6706770 مناقصه واگذاری جهت پروژه عملیات شبکه فاضلاب و نصب انشعابات و خط انتقال تحت فشار بیمارستان استان فارس 1402/04/03 1402/04/05
صفحه 1 از 45