مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا 1398/10/28 1398/11/03
قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا 1398/10/24 1398/11/03
قرائت کنتور و توزیع قبض اب بها و امور مشترکین 1398/10/24 1398/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دار... 1398/10/23 1398/11/03
پروژه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1398/10/23 1398/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت منبع بتنی مجموعه زیردو شهرستان رستم 1398/10/15 1398/10/19
انتخاب پیمانکار جهت عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی امور آبفا 1398/10/11 1398/10/15
عملیات بهره برداری, تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی 1398/10/05 1398/10/15
قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا 1398/10/04 1398/10/07
قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها و امور مشترکین آبفا 1398/09/30 1398/10/07
صفحه 1 از 55