مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
جذب مشاور جهت تهیه و تدیون برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری 1395/10/18 1395/11/03
واگذاری امور مربوط به خدمات شهر ، فضای سبز و امورات مربوط به تاسیسات 1395/05/18 رجوع به آگهی
احداث و بهره برداری پایانه بار شهرستان در جنب پایانه مسافربری شهرستان 1395/03/31 1395/04/10
واگذاری خدمات بهره برداری - تعمیر و نگهداشت جایگاه CNG 1395/01/18 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات بهره برداری جایگاه سوخت دومنظوره مایع و CNG 1394/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پارک 1394/08/06 1394/08/16
واگذاری اجرای پارک شامل جدول گذاری و محوطه سازی 1394/07/22 1394/07/30
واگذاری امور مربوط به خدمات شهر شامل نظافت - رفت و روب - جمع آوری 1394/04/23 1394/05/01
واگذاری تکمیل سالن ورزشی 1394/01/24 1394/02/07
واگذاری اجرای بهسازی پارک شامل جدولگذاری و محوطه سازی 1394/01/23 1394/01/30
صفحه 2 از 4