مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام بخشی از وظایف قابل واگذاری شهرداری 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت معابر شهرداری 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت جهت معابر سطح شهر 1398/10/28 1398/11/06
واگذاری عملیات پیاده رو سازی معابر شهرداری 1398/10/25 1398/10/17
واگذاری عملیات خرید و حمل و پخش آسفالت جهت معابر سطح شهر 1398/10/21 1398/11/06
واگذاری عملیات خرید، حمل، نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل تجهیزات و لوازم سردخانه آمونیاکی کشتارگاه ص... 1398/10/19 1398/10/30
واگذاری عملیات خرید، حمل، نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل تجهیزات و لوازم سردخانه آمونیاکی کشتارگاه ص... 1398/10/19 1398/10/30
واگذاری عملیات ساماندهی بلوار 1398/10/18 1398/10/24
واگذاری عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر 1398/10/14 1398/10/21
واگذاری عملیات ساماندهی بلوار 1398/10/11 1398/10/24
صفحه 1 از 73