کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7396482 مناقصه واگذاری بهره برداری از پنج دستگاه اتوبوس بنز 457 (جدید) به همراه یک دستگاه جایگزین به صورت کلان استان اصفهان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7396380 مناقصه واگذاری عملیات خرید ، حمل و پخش آسفالت در سطح معابر استان اصفهان 1402/09/12 1402/09/22
7394400 مناقصه عملیات خرید حمل و پخش آسفالت در سطح معابر شهرداری استان اصفهان 1402/09/12 1402/09/22
7386130 مناقصه پروژه مطالعه و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و سیلابهای شهری استان اصفهان 1402/09/08 1402/09/19
7385815 مناقصه تهیه کود شیمیایی و سموم موردنیاز جهت اجرای عملیات نگهداری فضای سبز استان اصفهان 1402/09/08 1402/09/09
7383064 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه مطالعه و طراحی شبکه های جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و سیلاب های شهری نجف آباد استان اصفهان 1402/09/08 1402/09/19
7364512 مناقصه واگذاری بهره برداری از پنج دستگاه اتوبوس بنز 457 (جدید) به همراه یک دستگاه جایگزین استان اصفهان 1402/09/02 رجوع به آگهی
7364498 مناقصه واگذاری اجاره بهره برداری از 5دستگاه اتوبوس بنز 457جدیدبه همراه یک دستگاه جایگزین بصورت کلان استان اصفهان 1402/09/02 رجوع به آگهی
7353185 مناقصه تهیه کود شیمایی و سموم موردنیاز جهت اجرای عملیات نگهداری فضای سبز استان اصفهان 1402/08/29 1402/09/09
7350439 مناقصه تهیه کود شیمیائی و سموم مورد نیاز جهت اجرای عملیات نگهداری فضای سبز شهر نجف آباد استان اصفهان 1402/08/29 1402/09/09
7307871 مناقصه ساماندهی بلوار استان اصفهان 1402/08/24 1402/08/28
7272908 مناقصه ساماندهی بلوار استان اصفهان 1402/08/15 1402/08/28
7272627 مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی بلوار مقتح حد فاصل بلوار منتظری تا بلوار طالقانی شهرداری منطقه چهار نجف اباد استان اصفهان 1402/08/15 1402/08/28
7269142 مناقصه ساماندهی بلوار استان اصفهان 1402/08/14 1402/08/28
7208463 مناقصه واگذاری عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت به همراه عملیات زیرسازی استان اصفهان 1402/07/26 1402/07/29
7200753 مناقصه ساخت قطعات بتنی ساماندهی زیرگذر استان اصفهان 1402/07/24 1402/07/26
7200402 مناقصه تهیه کود شیمیایی و سموم مورد نیاز جهت اجرای عملیات نگهداری فضای سبز شهر استان اصفهان 1402/07/24 1402/07/26
7188582 مناقصه اجاره واگذاری حق انتفاع از امتیاز آژانس تاکسی تلفنی استان اصفهان 1402/07/20 رجوع به آگهی
7188581 مناقصه آژانس تاکسی تلفنی استان اصفهان 1402/07/20 1402/08/01
7167917 مناقصه واگذاری عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت به همراه عملیات زیرسازی استان اصفهان 1402/07/17 1402/07/29
صفحه 1 از 62