مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات خرید و اجرای سیستم های تاسیساتی پروژه 1399/11/01 رجوع به آگهی
عملیات خرید و اجرای سیستم های تاسیساتی پروژه بوستان 1399/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر 1399/10/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر 1399/10/06 رجوع به آگهی
عملیات زیرسازی، تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر شهرداری مناطق 1399/09/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تهیه و حمل و نصب بتن پیش ساخته شده مسلح با الیاف شیشه ای (GFRC جهت نمای المان ورودی غ... 1399/09/23 1399/10/02
عملیات زیرسازی، تهیه و حمل و پخش آسفالت معابر شهرداری مناطق 1399/09/22 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرای نمای المان ورودی غرب شهر 1399/09/19 1399/10/02
واگذاری عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداری 1399/09/19 1399/09/27
عملیات احداث پروژه باغ بهشت 1399/09/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 84