مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای پروژه کارهای باقیمانده گازرسانی به روستاها 1398/03/04 1398/03/08
واگذاری پروژه نصب انشعابات روستاها 1398/03/04 1398/03/08
تامین خدمات عمومی و دفتری شامل (خدمات دفتری، فضای سبز، آبدارخانه، تنظیفات به صورت حجمی 1398/03/04 1398/03/08
پروژه نصب انشعابات روستاها-بطول 9 متر مطابق مشخصات فنی و نقشه SM-6231 1398/03/01 1398/03/08
اجرای پروژه کارهای باقیمانده گازرسانی به روستاها 1398/03/01 رجوع به آگهی
عملیات کامل ساخت و نصب علمک پلی اتیلن به طول 9 متر 1398/03/01 1398/03/08
تامین خدمات بهره برداری نواحی 1398/02/29 1398/03/01
تامین خدمات عمومی و دفتری شامل (خدمات دفتری، فضای سبز، آبدارخانه، تنظیفات به صورت حجمی 1398/02/28 1398/03/01
واگذاری پروژه اجرای سامانه حفاظت در برابر صاعقه و محوطه سازی ایستگاههای تقلیل فشار CGS 1398/02/25 1398/03/01
تامین خدمات بهره برداری نواحی 1398/02/25 1398/03/01
صفحه 1 از 70