مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشگاه 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز و گلخانه های دانشگاه و ویلاها 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذازی حفظ و نگهداری فضای سبز و گلخانه های دانشگاه 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه امور نقلیه دانشگاه 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه تامین آب فضای سبز دانشگاه 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری و تامین آب فضای سبز خود 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری برونسپاری نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی خود 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری تابلوهای راهنمای محیطی 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات رایانه 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه سلف دانشجویی 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس دانشجویی 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه تامین آب فضای سبز دانشگاه 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه تامین آب فضای سبز 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه تامین آب فضای سبز 1400/07/04 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری تعمیر و نگهداری موتورخانه و تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی و بهداشتی و تعمیرات خدماتی 1400/06/31 1400/07/07
مناقصه خرید ژنراتور برق 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یونیت صندلی دندانپزشکی 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری تابلوهای راهنمای محیطی 1400/06/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12