مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خدمات عمومی پشتیبانی ادارات تابعه 1398/02/16 رجوع به آگهی
تامین خدمات عمومی/پشتیبانی ادارات تابعه 1398/02/15 رجوع به آگهی
تامین خدمات عمومی/پشتیبانی ادارات تابعه 1397/12/20 رجوع به آگهی
تامین خدمات عمومی/پشتیبانی ادارات تابعه 1397/12/19 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز و اجرای پروژه های بهسازی در محدوده مرکز ب... 1397/09/26 رجوع به آگهی
پروژه احداث و ترمیم ابنیه فنی 1397/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری تامین خدمات نگهبانی 1397/09/20 رجوع به آگهی
واگذاری تامین خدمات نگهبانی 1397/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری تامین خدمات نگهبانی 1397/09/19 رجوع به آگهی
عملیات تعویض فنس توری با حصار بتنی 1397/09/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 54