مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیر پوشش خطوط 1400/10/20 1400/10/28
مناقصه ساخت ابنیه فنی و بهسازی مسیر خطوط لوله، محدوده مرکز بهره برداری 1400/10/05 1400/10/13
مناقصه ساخت ابنیه فنی و بهسازی مسیر خطوط لوله، محدوده مرکز بهره برداری 1400/10/04 1400/10/13
مناقصه ساخت ابنیه فنی و بهسازی مسیر خطوط لوله 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت ابنیه فنی وبهسازی مسیر خطوط لوله 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تعمیرات پوشش خط لوله 24 اینچ با اعمال پوشش نوار پلاستیکی سرد سه لایه خود ممزوج 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تعمیرات پوشش خط لوله 24 اینچ 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تعمیرات پوشش خط لوله 24 اینچ 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تعمیرات پوشش خط لوله 24 اینچ مشهد – امام تقیاز کیلومتر 7 تا 64 1400/09/15 1400/09/23
مناقصه ساخت ایستگاه حفاظت کاتدیک در کیلومتر 360+15 خط لوله ۲۰ اینچ 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه تأمین خدمات عمومی /پشتیبانی ادارات تابعه منطقه چهار عملیات انتقال گاز 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه تامین خدمات عمومی / پشتیبانی ادارات تابعه 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه تهیه، طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران ایستگاه تقویت فشار گاز 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه تأمین خدمات عمومی/ پشتیبانی ادارات تابعه 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه حفظ ، نگهداری و سرویس دهی خطوط لوله و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات انتقال گاز در محدوده مرکز فرعی بهره برداری خطوط لوله گاز 1400/07/06 1400/07/12
مناقصه تامین خدمات عمومی / پشتیبانی ادارات 1400/07/04 1400/07/12
مناقصه تأمین خدمات عمومی /پشتیبانی ادارات 1400/07/03 1400/07/12
مناقصه تامین خدمات عمومی / پشتیبانی 1400/07/03 1400/07/12
مناقصه تأمین خدمات عمومی/ پشتیبانی ادارات تابعه 1400/07/03 1400/07/12
مناقصه اجرای سیستم اعلان حریق برای مراکز بهره برداری 1400/06/30 1400/07/08
صفحه 1 از 30