مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مشارکت در ساخت 1397/10/18 رجوع به آگهی
اجرا و نگهداری فضای سبز 1397/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل عملیات ساختمانی 4 بلوک مسکونی پروژه 2800 واحدی 1397/07/02 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت 1397/07/01 رجوع به آگهی
تکمیل عملیات ساختمانی 3 بلوک مسکونی پروژه 124 واحدی 1397/06/14 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل عملیات ساختمانی مسکونی 1397/06/05 رجوع به آگهی
تکمیل عملیات ساختمانی 1397/05/07 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت-تکمیل عملیات ساختمانی 2 بلوک مسکونی 1397/04/20 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل عملیات ساختمانی 2 بلوک مسکونی پروژه 2800 واحدی 1397/04/19 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات ساختمانی 10 بلوک مسکونی پروژه 2800 واحدی آسمان 1397/02/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4