کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8088775 مناقصه واگذاری عملیات تعریض و بازگشایی خیابان ابوریحان کوهپایه و اصلاح هندسی تقاطع های میدان استان فارس 1403/03/22 1403/03/29
8085708 مناقصه واگذاری بکارگیری ماشین آلات راهسازی عمرانی و خدماتی استان فارس 1403/03/21 1403/03/20
8078634 مناقصه خرید آهن آلات مورد نیاز استان فارس 1403/03/20 رجوع به آگهی
8078343 مناقصه عملیات اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر استان فارس 1403/03/20 1403/03/20
8078234 مناقصه خرید و حمل سیستمها و تجهیزات کامپیوتری استان فارس 1403/03/20 1403/03/20
8078212 مناقصه خرید تابلو و علائم و تجهیزات ترافیکی شهر استان فارس 1403/03/20 1403/03/26
8074424 مناقصه نصب و راه اندازی چراغ های راهنمایی و چشمک زن و دوربین های نظارتی استان فارس 1403/03/19 1403/03/26
8073296 مناقصه خرید و نصب گاردریل استان فارس 1403/03/19 1403/03/26
8068713 مناقصه واگذاری ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی تعمیر و اصلاح تابلوهای موجود در سطح شهر استان فارس 1403/03/17 1403/03/13
8067312 مناقصه خرید و حمل سیستمها و تجهیزات کامپیوتری مورد نیاز واحدهای مختلف استان فارس 1403/03/17 1403/03/20
8059966 مناقصه واگذاری بکارگیری ماشین آلات راهسازی عمرانی و خدماتی مورد نیاز استان فارس 1403/03/13 1403/03/20
8059963 مناقصه بکارگیری ماشین آلات راهسازی عمرانی و خدماتی استان فارس 1403/03/13 1403/03/20
8058558 مناقصه خرید آهن آلات استان فارس 1403/03/13 1403/03/20
8057828 مناقصه واگذاری عملیات اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر استان فارس 1403/03/13 1403/03/20
8043728 مناقصه خرید سیمان مورد نیاز پروژه های خدمات شهر و کارگاه تولید قطعات بتنی استان فارس 1403/03/09 1403/03/09
8026458 مناقصه عملیات تهیه و نصب پلاک آبی در سطح شهر استان فارس 1403/03/06 1403/03/06
8025066 مناقصه تهیه مصالح، ساخت و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی جدید و تعمیر و اصلاح تابلوهای موجود استان فارس 1403/03/06 1403/03/13
8025031 مناقصه خرید 5 دستگاه اتوبوس تک کابین 12 متری شهری استان فارس 1403/03/06 1403/03/06
8015772 مناقصه تامین قطعات مصرفی مورد نیاز ماشین آلات سازمان استان فارس 1403/03/03 1403/03/10
8015350 مناقصه خرید سیمان مورد نیاز پروژه های خدمات شهر و کارگاه تولید قطعات بتنی استان فارس 1403/03/03 1403/03/09
صفحه 1 از 68