مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات زیرسازی و آسفالت معابر 1398/05/12 1398/05/16
عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1398/05/09 رجوع به آگهی
احداث پارک منسوب به 9 هکتاری با کاربری های فرهنگی، ورزشی، تفریحی، تجاری 1398/05/06 رجوع به آگهی
عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1398/05/05 1398/05/16
واگذاری انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شامل امور خدماتی، تایپ نامه و غیره به صورت حجمی 1398/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1398/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری خود شامل امور خدماتی، تایپ نامه و غیره 1398/04/26 1398/05/07
اجرای عملیات ترمیم تک لبه و جداول سطح شهر 1398/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری خود شامل امور خدماتی، تایپ نامه و غیره به صورت حجمی 1398/04/10 1398/04/15
واگذاری اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/04/10 1398/04/15
صفحه 1 از 62