کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7388319 مناقصه واگذاری عملیات احداث پیاده روسازی استان فارس 1402/09/09 1402/09/15
7385861 مناقصه عملیات احداث مخزن فضای سبز استان فارس 1402/09/08 1402/09/15
7384561 مناقصه اجاره ماشین آلات راهسازی عمرانی و خدمات شهرداری استان فارس 1402/09/08 1402/09/08
7384529 مناقصه عملیات احداث پیاده روسازی بلوار استان فارس 1402/09/08 1402/09/15
7360821 مناقصه اجاره ماشین آلات راهسازی عمرانی و خدمات شهرداری استان فارس 1402/09/01 1402/09/08
7303444 مناقصه خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه جایگاه سیار 36000 لیتری استان فارس 1402/08/23 رجوع به آگهی
7302966 مناقصه واگذاری عملیات احداث پیاده روسازی استان فارس 1402/08/23 1402/08/23
7295385 مناقصه عملیات احداث مخزن فضای سبز استان فارس 1402/08/21 1402/08/21
7294304 مناقصه عملیات احداث پیاده روسازی استان فارس 1402/08/21 1402/08/21
7290309 مناقصه انجام خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی تک جزئی استان فارس 1402/08/20 1402/08/20
7289545 مناقصه خرید پایه چراغ پارکی جهت تامین روشنایی پارکهای سطح شهر استان فارس 1402/08/20 1402/08/20
7279795 مناقصه واگذاری عملیات احداث پیاده روسازی استان فارس 1402/08/16 1402/08/23
7279700 مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه جایگاه سیار 36000 لیتری تک فرآورده تک دیسپنسر استان فارس 1402/08/16 1402/08/23
7273883 مناقصه عملیات احداث پیاده روسازی بلوار استان فارس 1402/08/15 1402/08/21
7270459 مناقصه عملیات احداث مخزن فضای سبز استان فارس 1402/08/14 1402/08/21
7266700 مناقصه واگذاری انجام خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی تک جزئی استان فارس 1402/08/13 1402/08/20
7266369 مناقصه خرید پایه چراغ پارکی جهت تامین روشنایی پارک های سطح شهر استان فارس 1402/08/13 1402/08/20
7223139 مناقصه خرید و حمل پایه های روشنایی استان فارس 1402/08/01 1402/08/01
7219380 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جایگاه سیار 36000 لیتری تک فرآورده تک دیسپنسر استان فارس 1402/07/30 1402/07/30
7201034 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه جایگاه سیار 36000 لیتری تک فرآورده تک دیسپنسر استان فارس 1402/07/24 1402/07/30
صفحه 1 از 63