مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت آلاچیق و کافه کتاب اکوپارک و پیاده رو سلامت شهرداری 1400/10/18 1400/10/28
مناقصه سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت آلاچیق و کافه کتاب اکوپارک و پیاده رو سلامت شهرداری 1400/10/13 1400/10/28
مناقصه سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت آلاچیق و کافه کتاب اکوپارک و پیاده رو سلامت شهرداری 1400/10/12 1400/10/28
مناقصه سرمایه گذاری و مشارکت ساخت آلاچیق و کافه کتاب 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه سرمایه گذاری و مشارکت ساخت آلاچیق و کافه کتاب اکو پارک و پیاده رو سلامت 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه ممیزی و ایجاد بانک های اطلاعات جغرافیایی GIS 1400/08/26 1400/08/24
مناقصه انجام پروژه ممیزی و ایجاد بانک های اطلاعات جغرافیایی GIS 1400/08/17 1400/08/24
مناقصه انجام پروژه ممیزی و ایجاد بانک های اطلاعات جغرافیایی GIS 1400/08/17 1400/08/24
مناقصه تأمین ماشین آلات مورد نیاز در انجام امور عمرانی و خدمات شهر 1400/08/15 1400/08/11
مناقصه اجرای عملیات ساخت و احداث فضای سبز عمومی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین ماشین آلات مورد نیاز در انجام امور عمرانی و خدمات شهر 1400/08/06 1400/08/11
مناقصه تامین ماشین آلات مورد نیاز در انجام امور عمرانی و خدمات شهر ( به صورت استیجاری ) 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات ساخت و احداث فضای سبز عمومی 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه ممیزی و ایجاد بانک های اطلاعات جغرافیایی GIS 1400/07/25 1400/07/24
مناقصه طراحی بازارچه چند منظوره 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی بازارچه چند منظوره 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه ممیزی و ایجاد بانک های اطلاعات جغرافیایی GIS شهر صدار فاز دوم 1400/07/14 1400/07/24
مناقصه طراحی ساختمان شهرداری در قطعه زمین به مساحت ۶۴۰۰ متر مربع 1400/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی پارک 9 هکتاری 1400/07/12 1400/07/29
مناقصه انجام پروژه ممیزی و ایجاد بانک های اطلاعات جغرافیایی GIS 1400/07/12 1400/07/24
صفحه 1 از 45