مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات اجرایی ترمیم و اجرای جدول معابر 1397/11/23 1397/11/28
واگذاری عملیات اجرایی ترمیم و اجرای جدول معابر باند شمالی و جنوبی بلوار 1397/11/23 1397/11/28
واگذاری عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر 1397/11/23 1397/11/28
واگذاری اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز فاز یک و اکو پارک 1397/11/23 1397/11/29
واگذاری اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز فاز یک و اکو پارک 1397/11/17 1397/11/29
واگذاری عملیات اجرایی ترمیم و اجرای جدول معابر 1397/11/16 1397/11/28
واگذاری عملیات اجرایی ترمیم و اجرای جدول معابر باند شمالی و جنوبی بلوار 1397/11/16 1397/11/28
واگذاری عملیات اجرایی روکش آسفالت معابر سطح شهر 1397/11/16 1397/11/28
واگذاری اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/11/16 1397/11/29
واگذاری تامین ماشین آلات راهسازی بصورت استیجاری 1397/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 56