مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کاتالیست تیتانیوم (تولید داخل) 1398/02/05 رجوع به آگهی
خرید کاتالیست آلومینا مورد استفاده در واحد استحصال گوگرد 1398/02/02 1398/02/16
تامین خرید و راه اندازی یک نیم باس کامل MCC#900b به همراه کلیه تجهیزات 1398/02/02 رجوع به آگهی
تامین خرید و راه اندازی یک نیم باس کامل MCC#900b به همراه کلیه تجهیزات 1398/02/02 رجوع به آگهی
خرید کاتالیست آلومینا مورد استفاده در واحد استحصال گوگرد(تولید داخل) 1398/01/28 1398/02/16
خرید کمپرسور سورهای تبرید تراکمی 1398/01/28 رجوع به آگهی
خرید کمپرسور سورهای تبرید تراکمی 1398/01/26 رجوع به آگهی
خرید کمپرسورهای تبرید تراکمی 1398/01/26 رجوع به آگهی
خرید کمپرسوی های تبرید تراکمی امور کالا 1398/01/26 رجوع به آگهی
خرید (ACTIVATED MDEA (aMDEA 1398/01/25 1398/01/30
صفحه 7 از 140