مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیر و نگهداری تاسیسات برق و مکانیک ساختمانهای دادگستری کل استان 1399/05/11 1399/05/13
ابلاغات اوراق مجتمع های قضایی 1399/03/01 رجوع به آگهی
آرشیو بایگانی راکد 1398/03/23 رجوع به آگهی
انجام امور ماشین نویسی 1398/02/31 رجوع به آگهی
تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی الکتریکی و مخابرات ساختمان های دادگستری 1398/02/15 1398/02/18
انجام امور ابلاغات مجتمع اوراق قضائی 1398/02/10 1398/02/15
واگذاری انجام امور ماشین نویسی مجتمع های قضایی 1397/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور آرشیو پرونده های دادگستری 1397/02/31 1397/03/05
نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و مخابرات ساختمان های دادگستری استان 1397/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور آرشیو پرونده های دادگستری 1396/06/28 1396/07/01
صفحه 1 از 2