کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7408387 مناقصه خرید دو دستگاه پمپ P-0097C/D استان خوزستان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7375775 مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و تست 6 عدد DRAY GAS SEAL استان خوزستان 1402/09/06 رجوع به آگهی
7375333 مناقصه تأمین PARTS FOR TRUCK LOADING ARMS استان خوزستان 1402/09/06 رجوع به آگهی
7375298 مناقصه واگذاری تامین قطعات یدکی پمپ های HANDOL استان خوزستان 1402/09/06 رجوع به آگهی
7352424 مناقصه تأمین PARTS FOR TRUCK LOADING ARMS استان خوزستان 1402/08/29 رجوع به آگهی
7352203 مناقصه عملیات تعمیر و تست 6 عدد DRAY GAS SEAL مجتمع استان خوزستان 1402/08/29 رجوع به آگهی
7351939 مناقصه واگذاری تامین قطعات یدکی پمپ های HANDOL استان خوزستان 1402/08/29 رجوع به آگهی
7346480 مناقصه تامین خوراک میعانات گازی - نفتا استان تهران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7293231 مناقصه تامین خوراک میعانات گازی - نفتا استان تهران 1402/08/21 رجوع به آگهی
7286276 مناقصه خرید کابل های پاور استان خوزستان 1402/08/18 رجوع به آگهی
7282514 مناقصه واگذاری تامین ماشین امداد و نجات و تجهیزات مجتمع استان خوزستان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7282494 مناقصه طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اطفا حریق FM200 اتاق کنترل و اتاق سرور استان خوزستان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7281910 مناقصه خرید کابل های پاور استان خوزستان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7281655 مناقصه تعمیر، بازسازی و اورهال دستگاه واترجت مجتمع استان خوزستان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7260166 مناقصه واگذاری خرید کابل های پاور استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7260064 مناقصه واگذاری تامین ماشین امداد و نجات و تجهیزات استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7259116 مناقصه تامین قطعات P/F GABBI ONETA CENTRIFUGAL PUMP استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7259108 مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم اطفا حریق FM200 اتاق کنترل و اتاق سرور استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7258684 مناقصه تعمیر بازسازی و اورهال دستگاه واترجت مجتمع خود را واقع در ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سایت 4 استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
7258577 مناقصه خرید کابل های پاور استان خوزستان 1402/08/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 84