مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری سرویس های درون شهری و برون شهری 1400/07/29 1400/08/01
مناقصه واگذاری سرویس های درون شهری و برون شهری 1400/07/25 1400/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویسهای درون شهری و برون شهری سازمان 1400/07/24 1400/08/01
مناقصه واگذاری سرویس های درون شهری و برون شهری 1400/06/11 1400/06/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویسهای درون وبرون شهری مرکزاستان 1400/06/08 1400/06/14
مناقصه واگذاری سرویس های درون شهری و برون شهری 1400/06/06 1400/06/11
مناقصه واگذاری سرویس های درون شهری 1400/05/16 1400/05/23
مناقصه واگذاری سرویسهای درون شهری و برون شهری سازمان 1400/05/16 1400/05/23
مناقصه لوله پلی اتیلن مورد نیاز 1400/02/28 رجوع به آگهی
مناقصه لوله پلی اتیلن مورد نیاز 1400/02/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله خط انتقال آب کشاورزی 1400/02/06 1400/02/16
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1400/01/16 1400/01/18
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1400/01/14 1400/01/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای پایش و حفاظت از اراضی کشاورزی سطح استان 1399/12/27 1400/01/14
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1399/12/23 1399/12/25
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1399/12/19 1399/12/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای خط انتقال آب کشاورزی روستای آقچ اسفراین 1399/12/09 1399/12/14
مناقصه مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه شیر - مدیریت امور اجرایی آزمایشگاه خوراک دام 1399/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه آنالیز خوراک دام و شیر 1399/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سرویسهای درون شهری و برون شهری 1399/08/06 1399/08/10
صفحه 1 از 17