مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب آشامیدنی شامل لوله گذاری به طول ۱٫۶ کیلومتر به قطر ۱۰۰ چدن داکتیل همراه با 250 فقره انشعاب در شبکه 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب آشامیدنی شامل لوله گذاری به طول ۱٫۶ کیلومتر به قطر ۱۰۰ چدن داکتیل همراه با 250 فقره انشعاب در شبکه 1400/10/22 1400/10/29
مناقصه اجرای عملیات حفاری ۵ حلقه چاه عمیق آب شرب بهداشتی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای برونسپاری انجام خدمات تخصصی بخش های مختلف شغلی (با تامین 30نفر) در شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهرتهران 1400/10/19 1400/10/28
مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه، انشعابات و خطوط انتقال اب 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل و نصب دیوار پیش ساخته بمقدار ۱۸۰۰ مترمربع 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه، انشعابات و خطوط انتقال اب 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل و نصب دیوار پیش ساخته بمقدار ۱۸۰۰ مترمربع به منظور حصارکشی چاه ها 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید ، حمل و نصب دیوار پیش ساخته به مقدار 1800 متر مربع 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه خرید، حمل و نصب دیوار پیش ساخته بمقدار ۱۸۰۰ مترمربع به منظور حصارکشی چاه ها 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل لوله چدن داکتیل کلاس ترجیحی C یکسر تایتون یکسر اسپیکات قطر ۲۰۰ میلیمتری 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل لوله فولادی جدار دوسر اسپیکات ۱۴ اینچ کلاس A به مقدار ۷۵۰ متر 1400/09/27 1400/09/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید و تحویل لوله چدن داکتیل کلاس ترجیحیC یکسر تایتون یکسر اسپیکات به قطر 200میلیمتر به مقدار 4000 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه خرید و تحویل لوله فولاد 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه خرید و تحویل لوله فولادی جدار دوسر اسپیکات ۱۴ اینچ کلاس A به مقدار ۷۵۰ متر 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه خرید و تحویل لوله چدن داکتیل کلاس ترجیحی C یکسر تایتون یکسر اسپیکات قطر ۲۰۰ میلیمتری به مقدار 4000 متر 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل شیرآلات انشعابی در اقمار مختلف شامل شیر یک طرفه یکسر مغزی برنزی (ورودی مغزی دار) 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه خرید و تحویل شیرآلات انشعابی در اقمار مختلف 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه انجام خدمات حسابداری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات حسابداری 1400/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49