کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7397783 مناقصه واگذاری اجرای عملیات خاکی ، پی سازی و احداث حوضچه های مرتبط با شش باب مخزن فولادی توزیع آب اضطراری (قطعه دوم) استان تهران 1402/09/12 1402/09/19
7288623 مناقصه خرید و تحویل لوله چدن داکتیل یکسر تابتون یکسر اسپیکات استان تهران 1402/08/20 1402/08/23
7282611 مناقصه خرید و تحویل لوله چدن داکتیل یکسر تابتون یکسر اسپیکات استان تهران 1402/08/17 1402/08/23
7282559 مناقصه اجرای 4 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب به همراه 500 فقره نصب انشعاب استان تهران 1402/08/17 1402/08/22
7278921 مناقصه عملیات لوله گذاری جهت بازسازی و توسعه شبکه آب به طول 5000 متر به همراه نصب و اصلاح 300 فقره انشعاب در محدوده خدماتی استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7278914 مناقصه عملیات لوله گذاری جهت بازسازی و توسعه شبکه آب به طول 5000 متر به همراه نصب و اصلاح 200 فقره انشعاب استان تهران 1402/08/16 رجوع به آگهی
7274985 مناقصه واگذاری اجرای 4 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب به همراه 500 فقره نصب انشعاب استان تهران 1402/08/15 1402/08/22
7266336 مناقصه عملیات لوله گذاری جهت بازسازی و توسعه شبکه آب به طول 5000 متر به همراه نصب و اصلاح 200 فقره انشعاب در محدوده خدماتی شرکت استان تهران 1402/08/13 رجوع به آگهی
7265416 مناقصه عملیات لوله گذاری جهت بازسازی و توسعه شبکه آب به طول 5000 متر به همراه نصب و اصلاح 300 فقره انشعاب در محدوده خدماتی استان تهران 1402/08/13 1402/08/20
7241703 مناقصه خرید و تحویل شیرآلات خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در اقطار مختلف شامل : شیر خط فلنجی داکتیل در اقطار 80-100و 200 میلی متر( کلاس a ) 280 عدد - شیرطیک طرفه فلنجی داکتیل در اقطار 65 الی 300 میلی... استان تهران 1402/08/06 1402/08/23
7209575 مناقصه ویدئومتری و بازرسی شبکه جمع آوری و تأسیسات فاضلاب استان تهران 1402/07/26 1402/08/03
7186046 مناقصه خدمات بهره برداری،نگهداری وتعمیرات شبکه جمع آوری و انشعابات فاضلاب استان تهران 1402/07/19 1402/07/25
7171354 مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی با تامین و به کارگیری حداقل تعداد 30 نفر نیروی انسانی موردنیاز استان تهران 1402/07/18 1402/07/24
7129362 مناقصه ویدئومتری و بازرسی شبکه جمع آوری و تأسیسات فاضلاب استان تهران 1402/07/10 1402/07/17
7088846 مناقصه انجام بخشی از کارها و خدمات موردنیاز در سطوح شغلی مختلف کارشناسی ( فنی ، اداری و مالی ) تکنسین فنی ، تایپیست، نامه رسان ، اپراتور تلفن مسئول و متصدی دفتری راننده خودروی سبک و سنگین راننده... استان تهران 1402/07/04 1402/07/10
7054594 مناقصه خرید و تحویل لوله چدن داکتیل یکسر تایتون یکسر اسئیکات قطر 150 میلیمتر کلاس C40 به مقدار 700 متر و 500 میلی متر کلاس C30 به مقدار 864 متر، استان تهران 1402/06/27 1402/07/03
7046074 مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی با تأمین و بکارگیری حداقل تعداد 30 نفر نیروی انسانی استان تهران 1402/06/22 1402/06/29
6984336 مناقصه خرید و حمل تجهیزات حفاظت الکترونیک هوشمند استان تهران 1402/06/11 1402/06/14
6973857 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و تحویل لوله چدن داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات قطر 150 میلیمتر استان تهران 1402/06/07 1402/06/14
6972942 مناقصه خرید و حمل تجهیزات حفاظت الکترونیک هوشمند استان تهران 1402/06/07 1402/06/14
صفحه 1 از 58