مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه - تامین تجهیزات و اجرای روشنایی خیابان 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین تجهیزات و اجرای روشنایی خیابان 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه تامین تجهیزات و اجرای روشنایی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان انتخاب مدیریت کلینیک کسب و کار 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجرا فضای سبز شهرک های صنعتی اردبیل ۲ (فاز (۲) و نواحی صنعتی نیر و رضی و نگهداری فضای سبز شهرک های صنعتی 1400/08/18 1400/08/16
مناقصه اجرا فضای سبز 1400/08/17 1400/08/16
مناقصه اجرا فضای سبز شهرک های صنعتی - و نواحی صنعتی نیر و رضی و نگهداری فضای سبز شهرک های صنعتی و ... 1400/08/11 1400/07/27
مناقصه اجرا و نگهداری فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی 1400/08/09 1400/08/16
مناقصه آماده سازی رینگ دوم فاز سوم شهرک صنعتی 1400/07/29 1400/08/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای آماده سازی رینگ دوم فاز سوم 1400/07/28 1400/08/03
مناقصه فراخوان انتخاب مشاورین جدید در کلینیک کسب و کار 1400/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه آماده سازی رینگ 1400/07/27 1400/08/03
مناقصه فراخوان انتخاب مشاورین جدید در کلینیک کسب و کار 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی و جدولبندی و اجرای پلهای تقاطع 1400/06/21 1400/06/28
مناقصه عملیات جدولبندی و اجرای لایه زیراساس و اساس معابر و آسفالت 1400/05/12 1400/05/17
مناقصه عملیات جدولبندی و اجرای لایه زیراساس و اساس معابر و آسفالت ورودی ناحیه صنعتی 1400/05/12 1400/05/17
مناقصه عملیات جدولبندی و اجرای لایه زیراساس و اساس معابر و آسفالت ورودی 1400/05/11 1400/05/17
مناقصه تامین تجهیزات و اجرای روشنایی خیابان 35 متری 1400/04/21 1400/04/26
مناقصه تامین تجهیزات و اجرای روشنایی خیابان 1400/04/20 1400/04/26
مناقصه تامین تجهیزات و اجرای روشنایی خیابان 35 متری 1400/04/20 1400/04/26
صفحه 1 از 18