مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6002851 مناقصه نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه و رفع اتفاقات پست های انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی شمال 1401/09/10 1401/09/14
5994037 مناقصه نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه و رفع اتفاقات پست های انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی شمال 1401/09/08 1401/09/14
5956778 مناقصه انجام خدمات بازدید تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع ناحیه مرکز 1401/08/26 1401/08/30
5956347 مناقصه خرید 11 دستگاه رله دیستانس جهت استفاده در پست ها 1401/08/26 1401/08/30
5953566 مناقصه انجام خدمات بازدید، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع 1401/08/25 1401/08/30
5947959 مناقصه خرید 11 دستگاه رله دیستانس جهت استفاده در پست ها 1401/08/24 1401/08/30
5922534 مناقصه تهیه و تامین سیم ma4-hawj/acss موردنیاز خط 63 کیلوولت فوق توزیع 1401/08/16 1401/08/19
5909507 مناقصه احداث پست63/20کیلو ولت 1401/08/12 1401/08/16
5907336 مناقصه خرید 11 رله دیستانس 1401/08/11 1401/08/18
5906227 مناقصه طراحی تهیه تجهیزات به غیر از سیم هادی و احداث کامل خط 230 کیلو ولت 1401/08/11 1401/08/16
5898416 مناقصه احداث پست63/20کیلو ولت بصورت EPC 1401/08/09 1401/08/16
5897574 مناقصه خرید 11 رله دیستانس جهت استفاده در پست های 1401/08/09 1401/08/18
5897191 مناقصه طراحی ؛ تهیه تجهیزات به غیر از سیم هادی و احداث کامل خط 230 کیلوولت به صورت EPC 1401/08/09 رجوع به آگهی
5837588 مناقصه خرید و حمل دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت132/20کیلوولت 1401/07/30 1401/08/05
5837558 مناقصه خرید و حمل دو دستگاه ترانسفورماتور 1401/07/30 1401/08/05
5814125 مناقصه واگذاری خرید و حمل دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 63/20 کیلوولت و دو دستگاه ترانسفورماتور کمپکت (50 مگا ولت آمپر) 1401/07/28 1401/08/05
5814025 مناقصه خرید و حمل دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت132/20کیلوولت 1401/07/28 1401/08/05
5813858 مناقصه انجام خدمات بازدید، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع 1401/07/28 1401/08/02
5810505 مناقصه انجام خدمات بازدید، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع 1401/07/27 1401/08/02
5791852 مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی، آموزش و گارانتی 2ساله سامانه حفاظت الکترونیک انبار 1401/07/21 1401/07/26
صفحه 1 از 92