مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حمل و جابجایی کالا و مواد حفاری جهت پشتیبانی دکل ها و انبارهای حفاری 1398/06/20 رجوع به آگهی
حمل و جابجایی کالا و مواد حفاری جهت پشتیبانی دکل ها و انبارهای حفاری 1398/06/17 رجوع به آگهی
مواد بازدارنده خوردگی 1398/06/10 1398/06/12
انجام خدمات انبارداری، امور بازرگانی و ترخیص و امور گمرکی 1398/05/09 رجوع به آگهی
انجام خدمات انبارداری، امور بازرگانی و ترخیص و امور گمرکی مورد نیاز شرکت 1398/05/07 رجوع به آگهی
تامین خدمات مشاور مورد نیاز در زمینه طراحی، مهندسی و نظارت بر عملیات حفاری و تعمیر چاه ها جهت نگهداش... 1398/05/05 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره 1398/05/01 رجوع به آگهی
خرید 22 قلم لوله جریانی بدون درز سرویس ترش 1398/04/30 رجوع به آگهی
خرید 22 قلم لوله جریانی بدون درز سرویس ترش 1398/04/29 رجوع به آگهی
خرید 22 قلم لوله جریانی بدون درز سرویس ترش 1398/04/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 234