مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985754 مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی چاه W016S 1401/09/06 1401/09/09
5985046 مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیت W034S 1401/09/06 1401/09/09
5980353 مناقصه مربوط به پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی چاه W016S 1401/09/03 1401/09/09
5979788 مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیت W034S 1401/09/03 1401/09/09
5966793 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیت w016s میدان سرکان به صورت C 1401/08/30 1401/09/09
5966792 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیتE034S خارتنگ به صورتC 1401/08/30 1401/09/09
5963416 مناقصه مربوط به طرح توسعه میدان گازی توس به صورت epc -epd 1401/08/29 1401/09/02
5962598 مناقصه تهیه کالا و احداث تسهیلات چند راهه و خط لوله جریانی 1401/08/29 1401/09/02
5961315 مناقصه خرید 5 مجموعه رشته تکمیلی 7" × 4-1/2" × 7" (10K) به همراه خدمات نصب و رانش مورد نیاز اداره حفاری 1401/08/28 1401/09/01
5959517 مناقصه خرید 20 مجموعه تجهیزات تاج سر چاهی .HD به همراه خدمات نصب 1401/08/28 1401/09/01
5959476 مناقصه خرید 80-TUBING 4-1/2",3.5 PPE,L 1401/08/28 1401/09/01
5958975 مناقصه خرید 5 مجموعه تجهیزات تاج سر چاهی 1401/08/28 1401/09/01
5958656 مناقصه خرید 10 مجموعه Liner Hanger 7", L-80 هیدرولیکی به همراه 4 مجموعه Tie Back و خدمات نصب مورد نیاز 1401/08/28 1401/09/01
5958626 مناقصه خرید 30 مجموعه رشته تکمیلی 7" × 4-1/2" × 7" (5K) به همراه خدمات نصب و رانش مورد نیاز 1401/08/28 1401/09/01
5956479 مناقصه مربوط به خدمات خودرویی و پشتیبانی 1401/08/26 1401/08/29
5955882 مناقصه واگذاری پروژه تعویض لینک های ماکروویو باند 2/5 - 2/7 گیگاهرتز 1401/08/25 1401/08/29
5954103 مناقصه مربوط به پروژه توسعه واحد tcf میدان گازی به صورت epc 1401/08/25 1401/08/29
5952973 مناقصه خدمات حراست و نگهداری از ساختمان های ستاد و منطقه عملیاتی 1401/08/25 1401/08/29
5952015 مناقصه خرید 5 مجموعه رشته تکمیلی 7" × 4-1/2" × 7" (10K) به همراه خدمات نصب و رانش مورد نیاز اداره حفاری 1401/08/24 1401/09/01
5952006 مناقصه خرید 30 مجموعه رشته تکمیلی 7" × 4-1/2" × 7" (5K) به همراه خدمات نصب و رانش مورد نیاز 1401/08/24 1401/09/01
صفحه 1 از 150