مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مشاوره مربوط به تامین خدمات جامع نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه و امنیت و همیاری فنی فناوری... 1398/02/31 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی و حفاظت فنی و بازرسی حین ساخت داخل و خارج 1398/02/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی و حفاظت فنی و بازرسی حین ساخت داخل و خارج 1398/02/29 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره مربوط به تامین خدمات جامع نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه و امنیت و همیاری فنی فناوری... 1398/02/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات بازرسی و حفاظت فنی و بازرسی حین ساخت داخل و خارج 1398/02/25 رجوع به آگهی
خرید LINE PIPE 1398/02/07 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تامین خدمات مورد نیاز جهت طراحی و نظارت بر فعالیت های زمین شناسی چاه های در حا... 1397/12/19 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تامین خدمات مورد نیاز جهت طراحی و نظارت بر فعالیت های زمین شناسی چاه های در حا... 1397/12/15 1398/01/17
خرید 2 دستگاه چیلر و 2 دستگاه برج خنک کننده به همراه حمل و نصب 1397/12/15 رجوع به آگهی
خرید 2 دستگاه چیلر و 2 دستگاه برج خنک کننده به همراه حمل و نصب 1397/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 232