مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات مطالعات مفهومی, طراحی پایه FEED و تهیه اسناد مناقصه EPC طرح احداث ایستگاه تقویت فشار گاز 1398/11/28 رجوع به آگهی
خرید 13 قلم دستگاه‌های گازسنج و اندازه‌گیری 1398/11/28 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاور 1398/11/27 رجوع به آگهی
خرید 13 قلم دستگاه‌های گازسنج و اندازه‌گیری 1398/11/27 رجوع به آگهی
پروژه تهیه کالا و احداث خط لوله جریانی انتقال مایعات از واحد TCF به شیرگاه LBV4 1398/11/27 رجوع به آگهی
خرید 13 قلم دستگاه‌های گازسنج و اندازه‌گیری 1398/11/24 1398/12/14
خرید خدمات مشاور مربوط به انجام خدمات مطالعات مفهومی، طراحی پایه،FEED و تهیه اسناد مناقصه EPC طرح اح... 1398/11/24 1398/12/11
واگذاری خرید 7 مجموعه "LINER HANGER 7 هیدرولیکی همراه با 5 مجموعه TIE BACK و خدمات نصب مورد نیاز عمل... 1398/11/23 رجوع به آگهی
پروژه تهیه کالا و احداث خط لوله جریانی انتقال مایعات از واحد TCF به شیرگاه LBV4 میدان گازی 1398/11/23 رجوع به آگهی
خرید ده قلم لوله جریانی سرویس ترش 1398/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 240