مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید پیچ و مهره ها 1400/08/13 1400/08/19
مناقصه خرید پیچ و مهره ها و سایر لوازم اتصالات ساخت داخل مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/08/13 1400/08/19
مناقصه خرید پیچ و مهره های ساخت داخل مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/08/12 1400/08/19
مناقصه خرید قطعات یدکی ساخت داخل مورد نیاز فید پمپ بویلرهای نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات یدکی ساخت داخل مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه 1400/08/08 1400/08/12
مناقصه خرید قطعات یدکی ساخت داخل مورد نیاز فیدپمپ بویلرهای نیروگاه 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه انجام تعمیرات اساسی دو واحد بخاری از نوع E-type نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/07/28 1400/08/04
مناقصه خرید قطعات الکتریک مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/07/22 1400/07/28
مناقصه خرید قطعات الکتریک مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/07/21 1400/07/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات الکتریک مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه 1400/07/21 1400/07/28
مناقصه بازسازی پره های ثابت توربین های گازی V94.2 نیروگاه 1400/06/17 1400/06/24
مناقصه بازسازی پره های متحرک توربین 1400/06/17 1400/06/24
مناقصه بازسازی پره های متحرک توربین های گازی V۹۴٫۲ نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/06/15 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی پره های ثابت توربین های گازی 94.2 V 1400/06/15 1400/06/23
مناقصه بازسازی پره های متحرک توربین های گازی V۹۴٫۲ نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه بازسازی پره های ثابت توربین های گازی 94.2 V 1400/06/14 1400/06/23
مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق مورد نیاز واحدهای بخار 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/06/09 1400/06/15
مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق مورد نیاز واحدهای بخار 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات الکتریک مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه سیکل 1400/06/02 1400/06/09
صفحه 1 از 11