مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید دکل بالابر خط گرم 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای 1400 خرید فریم خالی کنتور تکفاز کامپوزیتی 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای برقگیر فشار متوسط هوایی جهت رده ولتاژی 20 کیلو ولت 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه خرید دکل بالابر خط گرم،برقگیر فشار متوسط هوایی و فریم خالی کنتور تکفاز کامپوزیتی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دکل بالابر خط گرم، برقگیر فشار متوسط هوایی و فریم خالی کنتور تکفاز کامپوزیتی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تابلو هوایی کامپوزیتی 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه خرید سکسیونر موتور دار قابل قطع زیر بار به همراه RTU، خرید تابلو هوایی کامپوزیتی سایز 3 و کلمپ انتهایی کابل خود نگهدار پشت باز 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار پشت باز 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سکسیونر موتوردار قابل قطع 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه خرید سکسیونر موتور دار قابل قطع زیر بار به همراه RTU، خرید تابلو هوایی کامپوزیتی سایز 3 و کلمپ انتهایی کابل خود نگهدار پشت باز 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به شهرک صنعتی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین برق شهرک صنعتی 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه برق رسانی به شهرک 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مقره سوزنی سرامیکی 20 کیلوولت و تابلو اندازه گیری سه فاز هوایی دیماندی بهمراه سکوی نصب 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مقره سوزنی سرامیکی 20 کیلوولت و تابلو اندازه گیری سه فاز هوایی دیماندی بهمراه سکوی نصب 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تابلو اندازه گیری سه فاز هوایی دیماندی 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مقره سرامیکی سوزنی 1400/10/06 1400/10/09
مناقصه اجرای عملیات برق رسانی 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه تامین برق شهرک 1400/09/30 1400/10/08
مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به شهرک صنعتی 1400/09/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 61