کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8071239 مناقصه خرید کابل خودنگهدار 4*50 استان خراسان رضوی 1403/03/19 رجوع به آگهی
8071235 مناقصه تبدیل 20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار به روش خط گرم در شهرستان استان خراسان رضوی 1403/03/19 1403/03/21
8071234 مناقصه تبدیل 20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار به روش خط گرم استان خراسان رضوی 1403/03/19 1403/03/21
8068920 مناقصه عمومی دو مرحله ای خریدکابل خودنگهدار 4در50 از محل اعتبارات طرح تملک دارائیهای سرمایه ای استان خراسان رضوی 1403/03/17 1403/03/24
8068628 مناقصه خرید فایروال WAF سامانه امنیتی شناسائی و دفع نفوذ به سامانه های استان خراسان رضوی 1403/03/17 رجوع به آگهی
8067451 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تابلو کنترل کننده سکسیونر با تجهیزات اتوماسیون (RTU و...) استان خراسان رضوی 1403/03/17 1403/03/24
8067446 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع تابلو توزیع فلزی استان خراسان رضوی 1403/03/17 1403/03/24
8067351 مناقصه خرید انواع سلول کامل 20 کیلوولت کمپکت - انواع تابلو توزیع فلزی - تابلو کنترل کننده سکسیونر با تجهیزات اتوماسیون (RTU) استان خراسان رضوی 1403/03/17 رجوع به آگهی
8067344 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع سلول کامل 20 کیلوولت کمپکت استان خراسان رضوی 1403/03/17 1403/03/24
8067228 مناقصه خرید کابل خودنگهدار 4*50 استان خراسان رضوی 1403/03/17 رجوع به آگهی
8066657 مناقصه تبدیل 20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار به روش خط گرم استان خراسان رضوی 1403/03/17 1403/03/21
8066654 مناقصه تبدیل 20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار به روش خط گرم استان خراسان رضوی 1403/03/17 1403/03/21
8066463 مناقصه عمومی یک مرحله ای تبدیل20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار به روش خط گرم در شهرستان استان خراسان رضوی 1403/03/17 1403/03/21
8066462 مناقصه عمومی یک مرحله ای تبدیل20 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار به روش خط گرم استان خراسان رضوی 1403/03/17 1403/03/21
8064678 مناقصه خرید انواع سلول کامل 20 کیلوولت کمپکت - انواع تابلو توزیع فلزی - تابلو کنترل کننده سکسیونر با تجهیزات اتوماسیون (RTU) استان خراسان رضوی 1403/03/16 رجوع به آگهی
8062046 مناقصه خرید فایروال WAF سامانه امنیتی شناسائی و دفع نفوذ استان خراسان رضوی 1403/03/16 رجوع به آگهی
8058192 مناقصه خرید فایروال WAF (سامانه امنیتی شناسائی و دفع نفوذ به سامانه های الکترونیکی سازمان) استان خراسان رضوی 1403/03/13 1403/03/23
8038328 مناقصه خرید انواع لامپ سدیم استان خراسان رضوی 1403/03/08 رجوع به آگهی
8030210 مناقصه خرید انواع لامپ سدیم استان خراسان رضوی 1403/03/07 رجوع به آگهی
8023790 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع لامپ سدیم استان خراسان رضوی 1403/03/06 1403/03/10
صفحه 1 از 91