مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه احداث فیدر خروجی 1400/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه احداث فیدر خروجی 1400/04/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۲ دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال 1400/04/14 1400/04/19
مناقصه خرید ۲ دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال 1400/04/14 1400/04/19
مناقصه تامین برق پاساژ 1400/04/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ۲ دستگاه سرور و یک دستگاه فایروال 1400/04/13 1400/04/19
مناقصه خرید انواع کلمپ 1400/04/12 1400/04/17
مناقصه خرید انواع کلمپ 1400/04/09 1400/04/17
مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدمات مشترکین - قرارداد حجمی نیروهای بهره برداری 1400/04/05 1400/04/10
مناقصه تامین نیروی انسانی بهره برداری 1400/03/31 1400/04/06
مناقصه خرید انواع کلمپ و گیره 1400/03/26 1400/04/05
مناقصه خرید انواع کلمپ و گیره 1400/03/25 1400/04/05
مناقصه واگذاری خودرو استیجاری سواری، اتفاقات و بالابر 1400/03/23 1400/03/27
مناقصه واگذاری خودرو استیجاری سواری، اتفاقات و بالابر 1400/03/22 1400/03/27
مناقصه خودروهای استیجاری سواری، اتفاقات و بالابر 1400/03/23 1400/03/27
مناقصه خودروهای استیجاری سواری، اتفاقات و بالابر 1400/03/22 1400/03/27
مناقصه قرارداد حجمی نیروهای خدمات مشترکین 1400/03/10 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی شرکت های مشاور جهت اجرای طرح کاهش پیک بار مشترکین خانگی و تجاری - شناسایی شرکت های مشاور جهت اجرای طرح کاهش پیک بار با کنترل بار سرمایشی ادارات 1400/03/08 1400/03/18
مناقصه شناسایی شرکت های مشاور جهت اجرای طرح کاهش پیک بار مشترکین خانگی و تجاری 1400/03/08 1400/03/18
مناقصه تامین نیروی انسانی 1400/03/08 1400/03/10
صفحه 1 از 140