کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405904 مناقصه ساخت و تحویل 157 عدد سایفون خم کارگاه احیاء استان مرکزی 1402/09/14 1402/09/19
7400475 مناقصه ساخت و تحویل 50 عدد قالب 1200 پوندی (با آرم) و 50 عدد قالب 1200 پوندی (بدون آرم) استان مرکزی 1402/09/13 1402/09/19
7393337 مناقصه Purchasing P&F chain استان مرکزی 1402/09/11 رجوع به آگهی
7392951 مناقصه واگذاری انجام عملیات برچیدن و اجرای پوشش ورق گالوانیزه و آب بندی سقف کارگاه احیا استان مرکزی 1402/09/11 1402/09/14
7385843 مناقصه ساخت و تحویل 50 عدد قالب 1200 پوندی (با آرم) و 50 عدد قالب 1200 پوندی استان مرکزی 1402/09/08 1402/09/19
7384532 مناقصه ساخت و تحویل 157 عدد سایفون خم کارگاه احیاء استان مرکزی 1402/09/08 1402/09/19
7365477 مناقصه واگذاری انجام عملیات برچیدن و اجرای پوشش ورق گالوانیزه و آب بندی سقف کارگاه احیا استان مرکزی 1402/09/04 1402/09/14
7275076 مناقصه فراخوان و دعوت از سازندگان داخلی ماشین آلات و تجهیزات جهت تأمین تجهیزات ماشین حمل و انتقال آلومینیوم فلوراید - ماشین کاور آلومینا - پیکور کروس کلینینگ - پیکور تخریب دیگ و تخلیه - شاول کرین -... استان مرکزی 1402/08/15 رجوع به آگهی
7249273 مناقصه واگذاری انجام عملیات برچیدن، نصب، خم کاری و برشکاری ورق های سقف، فلاشینگ و هواکش های کارگاه احیاء یک شرکت استان مرکزی 1402/08/08 1402/08/14
7232947 مناقصه واگذاری انجام عملیات برچیدن، نصب، خم کاری و برشکاری ورق های سقف، فلاشینگ و هواکش های کارگاه احیاء استان مرکزی 1402/08/03 1402/08/14
6974977 مناقصه ساخت و تحویل 1500 عدد میل کاتد استان تهران 1402/06/07 رجوع به آگهی
6968982 مناقصه ساخت و تحویل 1500 عدد میل کاتد مورد استفاده در دیگهای کارگاه احیای قدیم استان مرکزی 1402/06/06 1402/06/18
6963425 مناقصه برنامه ریزی و انجام امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب پرسنل استان مرکزی 1402/06/05 1402/06/16
6860000 مناقصه تامین ALUMINUM FLUORIDE استان تهران 1402/05/10 رجوع به آگهی
6818482 مناقصه نصب سیستم انتقال آلومینا و هوای فشرده پروژه دنس فیز استان تهران 1402/04/28 1402/05/09
6801074 مناقصه خرید شلوار و کاپشن کارگری و کارمندی استان مرکزی 1402/04/25 رجوع به آگهی
6800247 مناقصه خرید پیراهن کارگری و کارمندی استان مرکزی 1402/04/25 1402/05/04
6767315 مناقصه تعمیر و بازسازی ساختمان درمانگاه استان مرکزی 1402/04/17 1402/04/27
6745550 مناقصه خرید و تحویل 15,000 جفت دستکش نسوز استان مرکزی 1402/04/11 رجوع به آگهی
6733262 مناقصه تهیه و اجرای بتن محوطه بارانداز تاسیسات استان مرکزی 1402/04/06 1402/04/17
صفحه 1 از 60