مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ساخت و تحویل ۲۰۰۰ عدد راد آلومینیومی 1400/10/22 1400/11/03
مناقصه supply of Ferro Phosphorus on tender basis 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل 203 عدد پله کت واک 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، ساخت و نصب آب راه از ورق گالوانیزه گرم جهت آبراه میله گذاری جدید 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات حمل کلیه محموله های مواد اولیه 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین تعداد ۳ نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود در امور حسابرسی داخلی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل 8000 و 4000 عدد آجر نسوز آلومینایی مورد استفاده در کروسیبلهای کارگاه 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل انواع آجر نسوز 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل ۳۰۰۰ عدد کلمپ آندگیر شرکت 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، تامین، مونتاژ، نصب و راه اندازی خط آند رادینگ کارگاه 68ka 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات حمل و نقل صنعتی 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل آجر عایق مستقیم و آجر نسوز عایق کنار سوراخ 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل آجر نسوز آلومینایی مورد استفاده در کروسیبل های کارگاه احیاء 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل 8000 عدد آجر نسوز آلومینایی مورد استفاده در کروسیبل های کارگاه احیاء شرکت 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل ۴۰۰۰ عدد آجرنسوز آلومینایی 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه 5000MT HSP PITCH ON TENDER BASIS 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه 1000MT Crush Bath on tender basis 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تخریب و بازسازی اتاق های سرپرستی خط 3 و 4 و 5 احیا قدیم، سرویس های فنی آندشکن، مکانیک احیا 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه for purchasing 1500 MT,Silicon Metal (441) Based on our requirement for purchasing 1500 MT,Silicon Metal 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه invite eligible suppliers for the supply of Different types of cathode on tender basis 1400/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 56