مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور تبلیغاتی درون تاکسی 1398/09/23 رجوع به آگهی
واگذاری امور تبلیغاتی بر روی سقف تاکسی برای مدت یک سال 1398/09/21 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از جایگاه گاز cng 1397/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از جایگاه گاز CNG 1397/09/06 1397/09/18
واگذاری بهره برداری از کاربری تبلیغاتی جایگاه گاز CNG 1397/05/13 1397/05/19
بهواگذاری بهره برداری از کاربری تبلیغاتی جایگاه گاز CNG 1397/05/06 1397/05/19
واگذاری بهره برداری از کاربری تبلیغاتی جایگاه C,N,G تحت پوشش 1397/05/01 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه سوخت CNG 1396/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه سوخت CNG 1396/08/25 1396/09/02
واگذاری اجرای پروژه سامانه حمل و نقل هوشمند 1390/04/18 1390/04/27
صفحه 1 از 1