کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7394510 مناقصه 15 ردیف مناقصه شامل : - طراحی، خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی هواکش های میان تونلی، دزدگیر - خرید 4000 سلول باتری Ni-Ca Battery GNC60 قطارهای AC مترو - تجدید مناقصه بهسازی بخشی از نیمه... استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7383022 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4000 سلول باتریNi-Ca Battery GNC60 قطارهای AC مترو تهران استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382801 مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات تجهیزات AFC خطوط مترو تهران استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382783 مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظتی هواکش های میان تونلی، دزدگیر استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382780 مناقصه عمومی دو مرحله ای بهسازی بخشی از نیمه جنوبی خط یک مترو تهران حدفاصل ایستگاه شوش تا ایستگاه شهرری استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382777 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کیسهای صنعتی و متعلقات رایانه ای مورد نیاز تجهیزات کنترل و علائم مترو تهران استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382768 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات یدکی رکتیفایر قدرت خطوط متروی تهران استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382762 مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات مقاوم سازی سازه سقفی و مهاربندی سکوهای شمالی و جنوبی ایستگاه صادقیه استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382760 مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیر و بازسازی ساختمان سوله ها و انبارهای قطعات در پایانه های خطوط یک، دو و پنج مترو تهران استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382759 مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه عملیاتی انتقال (OTN N70) در خط 2 مترو تهران استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382753 مناقصه طراحی، تامین و کابل کشی دو رشته کابل فیبرنوری 48 کر هوایی بر روی دکل های شمالی و جنوبی برق بالاسری خط 5 مترو تهران استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382745 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات سرویس، تعمیر، شارژ و تست هیدرواستاتیک و رنگ امیزی انواع کپسول آتش نشانی منصوب در اماکن مترو تهران استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382744 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات یدکی کلیدهای 20 کیلو ولت پستهای یکسوساز خطوط متروی تهران استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382742 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کلیدهای 400 ولت اشنایدر و قطعات یدکی مرتبط مترو تهران استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382741 مناقصه خرید 5000 متر هندریل انواع پله های برقی مترو تهران استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7382736 مناقصه نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی، سوزنهای مسیر خط یک، پایانه استان تهران 1402/09/08 1402/09/16
7354285 مناقصه 9 عنوان مناقصه شامل : خرید کیس های صنعتی و متعلقات رایانه ای مورد نیار تجهیرات کنترل و علائم مترو -اجرای عملیات مقاوم سازی ساره سقفی و مهاربندی سکوهای شمالی و جنوبی ایستگاه صادقیه - تعمیر و باز... استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7350873 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات یدکی رکتیفایر قدرت خطوط مترو استان تهران 1402/08/29 1402/09/09
7350272 مناقصه خرید قطعات یدکی کلیدهای 20 کیلو ولت پستهای یکسوساز خطوط متروی تهران استان تهران 1402/08/29 1402/09/09
7350142 مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات سرویس، تعمیر، شارژ و تست هیدرواستاتیک و رنگ امیزی بدنه انواع کپسول آتش نشانی به تعداد 16036 دستگاه استان تهران 1402/08/29 1402/09/09
صفحه 1 از 70