مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کارخانه دلینته بذور پنبه و ایستگاه گوسفنداری 1398/11/03 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری کارخانه دلینته بذور پنبه از طریق خرید خدمات در قالب عقد مشارکت 1398/11/02 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایستگاه گوسفند داری شیرنگ 1398/11/02 1398/11/05
مرمت و بهسازی جاده های بین مزارع-عملیات مرمت و بهسازی کانالهای آب بر آسیب دیده از سیل 1398/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای اصل 44 کارخانه دلینته بذور پنبه و ایستگاه گوسفنداری 1398/10/16 1398/10/18
واگذاری اجرای اصل 44 کارخانه دلینته بذور پنبه و ایستگاه گوسفنداری 1- واگذاری کارخانه دلینته بذور پنب... 1398/10/15 1398/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید واگذاری کارخانه دلینته بذور پنبه 1398/10/15 1398/10/18
تامین 6400 اصله نهال گردوی پیوندی ریشه لخت - احداث و آبیاری باغات در اراضی شیبدار 1398/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری تامین 6400 اصله نهال گردوی پیوندی ریشه لخت - احداث و آبیاری باغات در اراضی شیبدار 1398/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و آبیاری باغات در اراضی شیبدار 1398/09/24 1398/09/27
صفحه 1 از 26