مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید نهاده های کشاورزی 1400/08/30 1400/09/02
مناقصه خرید نهاده های کشاورزی 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه عملیات مرمت و بهسازی آببندان-خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات 1400/02/13 1400/02/18
مناقصه مرمت و بهسازی آببندان 1400/02/12 1400/02/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی ، پشتیبانی و اداری 1400/02/12 1400/02/16
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات استان 1400/02/12 1400/02/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امورخدماتی و پشتیبانی ( نظافت ساختمان ها، محوطه و فضای سبز ) 1400/02/10 1400/02/13
مناقصه واگذاری امور خدماتی ،پشتیبانی و اداری 1400/01/26 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات امور خدماتی ، پشتیبانی شامل نظافت ساختمان ها ، محوطه و فضای سبز 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه واگذاری ایستگاه گوسفند داری و ایستگاه پرورش و اصلاح ملکه زنبور عسل 1400/01/19 1400/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید واگذاری ایستگاه گوسفنداری 1400/01/18 1400/01/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایستگاه پرورش اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل استون آباد شهرستان بندرگز . 1400/01/18 1400/01/21
مناقصه فراخوان شناسایی و جذب و جهت دهی به سمت مجتمع های گلخانه ای 1400/01/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای پروژه تامین و انتقال آب اراضی شیبداردهنه زرین گل روستای چینو در محدوده مدیریت شهرستان علی آباد به شماره مناقصه 9 1399/12/23 1399/12/26
مناقصه واگذاری پروژه های عملیات مرمت و بهسازی ـ اجرای پروژه تامین و انتقال آب ـ 1399/12/19 1399/12/23
مناقصه ایجاد و راه اندازی مجتمع کشت گلخانه ای (جهت 1 و2) به روش boo ( ساخت - مالکیت و بهره برداری) 1399/12/19 1399/12/23
مناقصه عملیات مرمت و بهسازی ـ عملیات اجرای پروژه تامین و انتقال آب اراضی شیب دار 1399/12/19 1399/12/23
مناقصه تامین و حمل نهال گونه های باغی و دارویی -احداث شبکه زهکشی 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه - ایجاد و راه اندازی مجتمع کشت گلخانه ای (جهت 1 و2) به روش boo ( ساخت - مالکیت و بهره برداری) 1399/12/18 1399/12/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مرمت و بهسازی 1399/12/18 1399/12/23
صفحه 1 از 18