مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیرات پیشگیری تجهیزات خشکی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس، نگهداری و تعمیرات پیشگیری تجهیزات خشکی 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه واگذاری سرویس، نگهداری و تعمیرات پیشگیری تجهیزات خشکی 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه مطالعات تعمیرات اساسی پوشش عایق حفاظتی اسکله ها 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه تعمیرات اساسی بدنه خودروهای پیشرو و آتشنشانی و سرویس سالیانه جرثقیل گروو 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه تعمیرات اساسی موتورهای دانش و دیزل ژنراتورهای شناور 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه تهیه و نصب ویدئووال 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه تعمیر سرویس و نگهداری تجهیزات مخابراتی خشکی -ناوبری و دوربین های مداربسته و UPS ها 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و تحویل تجهیزات آتش نشانی 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه تهیه و نصب ویدئووال 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید و تحویل تجهیزات آتش نشانی 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه تعمیرات اساسی موتورهای رانش و دیزل ژنراتورهای شناور 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات مخابراتی خشکی، ناوبری و دوربین های مداربسته و UPS های بنادر آبادان، چوئبده و 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات اساسی بدنه خودروهای پیشرو و آتشنشانی و سرویس سالیانه جرثقیل گروو 1400/09/30 1400/10/07
مناقصه طراحی شبکه با خرید ، نصب و کانفیگ فایروالهای فورتی گیت 600 E و فورتی وب 1000 E به همراه لایسنس معتبر و طراحی و راه اندازی بستر دور کاری 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی شبکه با خرید ، نصب و کانفیگ فایروالهای فورتی گیت 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه مطالعات محوطه سازی کلیه اراضی بندر اروند کنار و تاسیسات زیربنایی آن 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه مطالعات محوطه سازی کلیه اراضی بندر و تاسیسات زیربنایی آن 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه تهیه و نصب گیت کنترل تردد فردی و سیستم تشخیص چهره و پلاک خوان 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعات محوطه سازی کلیه اراضی بندر 1400/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11