مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث روشنایی 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه تکمیل پارک ساحلی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه واگذاری قراردادهای حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه واگذاری قراردادهای حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/10/15 1400/10/25
مناقصه دعوت به سرمایه گذاری و ساخت بازار 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای جدول و پیاده رو سازی میدان 1400/10/07 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول و پیاده رو سازی میدان 1400/10/05 1400/10/09
مناقصه پشتیبانی و نگهبانی و...مدیریت شهرداری 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه پشتیبانی و نگهبانی 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی و خدمات پس از فروش دو سامانه دوربین سرعت سنج 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب ، راه اندازی و خدمات پس از فروش دو سامانه دوربین سرعت سنج 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و خدمات پس از فروش 4 سامانه دوربین ثبت تخلف 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه سامانه دوربین¬ ثبت تخلف 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق چهارگانه 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه واگذاری قراردادهای حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق چهارگانه 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه پروژه ساماندهی ورودی 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه پشتیبانی و نگهبانی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی ورودی 1400/09/06 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی و نگهبانی 1400/09/06 1400/09/11
صفحه 1 از 34