مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5983987 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات واگذاری امور پشتیبانی و نگهبانی 1401/09/05 1401/09/12
5982746 مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و نگهبانی 1401/09/05 1401/09/12
5975823 مناقصه شناسایی ، سرمایه گذاری احداث شهربازی 1401/09/02 رجوع به آگهی
5972895 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری اتوبوس های درون شهری 1401/09/01 1401/09/05
5953886 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل ساماندهی ورودی 1401/08/25 1401/08/28
5952027 مناقصه رستوران سنتی 1401/08/24 رجوع به آگهی
5949989 مناقصه شناسایی ، سرمایه گذاری احداث شهربازی 1401/08/24 رجوع به آگهی
5939806 مناقصه پروژه تکمیل ساماندهی ورودی شرقی شهر 1401/08/22 1401/08/28
5930446 مناقصه امور پشتیبانی و نگهبانی شهرداری 1401/08/18 1401/08/24
5914381 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی آسفالت محدوده شهرداری 1401/08/14 1401/08/21
5845540 مناقصه ترمیم نوار حفاری دوهزار 1401/08/02 1401/08/01
5845536 مناقصه بهسازی معابر 1401/08/02 1401/08/01
5843526 مناقصه اجاره 22 دستگاه خودرو استیجاری جهت ایاب وذهاب کارمندان) 1401/08/02 رجوع به آگهی
5813865 مناقصه ترمیم نوار حفاری 1401/07/28 1401/08/01
5813859 مناقصه ترمیم نوار حفاری 1401/07/28 1401/08/01
5813634 مناقصه عمومی یک مرحله ای 22دستگاه خودرو استیجاری جهت ایاب وذهاب کارمندان 1401/07/27 1401/08/01
5813525 مناقصه زمین ورزشی 1401/07/27 1401/08/01
5813334 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی و نگهبانی شهرداری 1401/07/27 1401/08/01
5813222 مناقصه بهسازی معابر 1401/07/27 1401/08/01
5813200 مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم نوار حفاری و بهسازی معابر 1401/07/27 1401/08/01
صفحه 1 از 40