کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7085828 مناقصه فراخوان شناسه دار کردن دکل های مخابراتی و ارتباطی استان هرمزگان 1402/07/04 1402/10/03
7066546 مناقصه واگذاری احداث حوضچه آبنمای کف خشک استان هرمزگان 1402/06/30 1402/07/03
7063373 مناقصه احداث حوضچه آبنمای کف خشک استان هرمزگان 1402/06/29 1402/07/03
7061693 مناقصه احداث حوضچه آبنمای کف خشک استان هرمزگان 1402/06/29 1402/07/03
7051235 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بهسازی وتکمیل زمین ورزشی محله ششصد دستگاه استان هرمزگان 1402/06/26 1402/07/05
7050354 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای جدول گذاری و خیابان جهانگردی استان هرمزگان 1402/06/26 1402/07/05
7050310 مناقصه کلیه عملیات امور حفر قبر و شستشوی میت و بستن قبور(حجمی) استان هرمزگان 1402/06/26 1402/07/01
7049944 مناقصه انجام کلیه عملیات امور حفر قبر و شستشوی میت و بستن قبور (حجمی) استان هرمزگان 1402/06/26 1402/07/01
7049822 مناقصه واگذاری تکمیل کانال جمع آوری آبهای سطحی بلوار استان هرمزگان 1402/06/26 1402/06/22
7036538 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امورپشتیبانی و نگهبانی، خدماتی استان هرمزگان 1402/06/20 1402/06/29
7036300 مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی محوری و عابر پیاده سطح شهر استان هرمزگان 1402/06/20 رجوع به آگهی
7036055 مناقصه پروژه خط کشی محوری ، گذرگاه عابرین پیاده استان هرمزگان 1402/06/20 1402/06/27
7010234 مناقصه اصلاح هندسی سطح محدوده استان هرمزگان 1402/06/14 1402/06/21
7009648 مناقصه احداث سالن ورزشی آزاد شهر ویژه معلولین استان هرمزگان 1402/06/14 1402/06/21
7008722 مناقصه اصلاح هندسی سطح استان هرمزگان 1402/06/14 1402/06/21
6991064 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه پیاده رو سازی بلوار شهید سالاری استان هرمزگان 1402/06/12 1402/06/19
6991013 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی و خدماتی استان هرمزگان 1402/06/12 1402/06/18
6990744 مناقصه تعویض جداول بلوار استان هرمزگان 1402/06/12 1402/06/19
6989031 مناقصه اجرای پروژه تعویض جداول بلوار استان هرمزگان 1402/06/12 1402/06/19
6988427 مناقصه پروژه پیاده روسازی بلوار شهید استان هرمزگان 1402/06/12 1402/06/19
صفحه 1 از 51