کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8074795 مناقصه اجرای پروژه بهسازی ارتقاء و تجهیز توقفگاه شهید داشته استان هرمزگان 1403/03/19 1403/03/26
8073910 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه توسعه تجهیز و نگهداری پایانه مسافربری استان هرمزگان 1403/03/19 1403/03/26
8053679 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تهیه و تعمیر نگهداری تابلو های خورشیدی الکترونیکی استان هرمزگان 1403/03/12 1403/03/19
8021934 مناقصه طراحی - ساخت - نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی فواره هم سطح اینتر اکتیو وزیکال و حوضی ریتمیک بوستان استان هرمزگان 1403/03/05 1403/03/12
8021845 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پارک جنگلی فاز 2 استان هرمزگان 1403/03/05 1403/03/12
8001838 مناقصه عمومی یک مرحله ای سوله ورزشی بانوان استان هرمزگان 1403/02/30 1403/03/05
7989904 مناقصه فراخوان عمومی یک مرحله ای سوله ورزشی بانوان استان هرمزگان 1403/02/30 1403/03/05
7981299 مناقصه واگذاری تکمیل تقاطع غیر هم استان هرمزگان 1403/02/27 1403/03/01
7979246 مناقصه تکمیل تقاطع غیر هم سطح پیامبر اعظم استان هرمزگان 1403/02/26 1403/03/01
7975289 مناقصه تکمیل تقاطع غیر هم سطح پیامبر اعظم استان هرمزگان 1403/02/26 1403/03/01
7960522 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین ورزشی دو راهی ایسینی استان هرمزگان 1403/02/23 1403/02/26
7946490 مناقصه احداث زمین ورزشی دو راهی استان هرمزگان 1403/02/19 1403/02/25
7900487 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی حراست شهرداری استان هرمزگان 1403/02/09 1403/02/16
7897942 مناقصه واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی حراست استان هرمزگان 1403/02/09 1403/02/16
7825518 مناقصه بروزرسانی و نصب دوربین های پلاک خوان موجود و خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز دوربین استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/27
7824461 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری اتوبوس های درون شهری استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/28
7819679 مناقصه واگذاری به روز رسانی و نصب دوربین های پلاک خوان شهرداری بندر عباس و نصب تجهیزات مورد نیاز دوربین در شهر استان هرمزگان 1403/01/20 1403/01/27
7779544 مناقصه واگذاری تعدادی ون وانا شرکت ایران خودرو دیزل استان هرمزگان 1402/12/23 1402/12/28
7777273 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه واگذاری تاکسی ون وانا استان هرمزگان 1402/12/22 1402/12/28
7773313 مناقصه انجام خدمات مشاوره مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل شهر استان هرمزگان 1402/12/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 60