مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی 1398/09/21 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی 1398/09/20 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به شماره A 8-2 به مساحت 2811/44 مترمربع جهت احداث پروژه سرمایه گذاری ساخت مجتمع تجاری و... 1398/08/20 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به مساحت 2811/44 مترمربع واقع در فاز تجارت و گردشگری منطقه جهت احداث پروژه سرمایه گذاری... 1398/08/19 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به شماره A8-2 به مساحت 2811/44 متر مربع 1398/08/19 1398/08/30
واگذاری انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی 1398/07/29 1398/08/02
واگذاری انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی 1398/07/28 1398/08/02
جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات 1398/04/27 رجوع به آگهی
خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی 1398/04/26 رجوع به آگهی
جمع آوری و امحا زباله و تنظیفات در محدوده منطقه 1398/04/26 1398/05/01
صفحه 1 از 22