کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7048596 مناقصه عملیات ساختمانی ، تهیه ، نصب ، تست و راه اندازی پست سیار صنعتی استان مرکزی 1402/06/26 1402/06/28
7045768 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید طراحی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 100کیلوواتی شرکت برق منطقه ای باختر استان مرکزی 1402/06/22 1402/06/28
7044227 مناقصه عملیات ساختمانی ،تهیه ،،نصب ،تست وراه اندازی پست سیار صنعتی شهید حبیبی استان مرکزی 1402/06/22 1402/06/28
7043136 مناقصه واگذاری طراحی ، تهیه ، نصب و تست و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی استان مرکزی 1402/06/22 1402/06/28
7042443 مناقصه عملیات ساختمانی ، تهیه ، نصب ، تست و راه اندازی پست سیار صنعتی استان مرکزی 1402/06/22 1402/06/28
6996907 مناقصه جوشکاری و رنگ آمیزی دکلهای خطوط 400 کیلوولت استان مرکزی 1402/06/14 1402/06/19
6995951 مناقصه جوشکاری و رنگ آمیزی دکلهای خطوط 400 کیلوولت استان لرستان 1402/06/13 1402/06/19
6992345 مناقصه جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکلهای خط 400 کیلوولت استان مرکزی 1402/06/13 1402/06/18
6992215 مناقصه جوشکاری و رنگ آمیزی دکلهای خطوط 400 کیلوولت استان مرکزی 1402/06/13 1402/06/19
6991528 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکلهای خط 400 کیلوولت اراک-نیروگاه سد شهید عباسپور استان لرستان 1402/06/12 1402/06/18
6990803 مناقصه نقشه برداری انجام ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در حوزه برق منطقه ای باختر استان مرکزی 1402/06/12 1402/06/18
6987859 مناقصه جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکلهای خط 400 کیلوولت استان مرکزی 1402/06/12 1402/06/18
6984267 مناقصه خرید شش دستگاه ترانس CVT 230 کیلوولت استان مرکزی 1402/06/11 1402/06/14
6983619 مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری سیستمهای مرکز کنترل دیسپاچینگ AOC و RDC استان ها استان مرکزی، استان همدان، استان لرستان 1402/06/11 1402/06/14
6980572 مناقصه تجدید سرویس ،تعمیر ونگهداری سیستم های مرکز کنترل دیسپاچینگ AOC RDC استان استان مرکزی 1402/06/08 1402/06/14
6980176 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید شش دستگاه ترانسفورماتور ولتاژ(CVT) 230 کیلو ولت استان مرکزی 1402/06/08 1402/06/14
6976697 مناقصه خرید 6 دستگاه ترانس CVT 230 کیلوولت استان لرستان 1402/06/08 1402/06/14
6976030 مناقصه سرویس ، تعمیرونگهداری سیستم های مرکز کنترل دیسپاچینگ AOC و RDC استان مرکزی 1402/06/08 1402/06/14
6957368 مناقصه خرید 220 تن نبشی خام گالوانیزه گرم به همراه پیچ و مهره استان مرکزی 1402/06/04 1402/06/07
6943964 مناقصه خرید لوازم روشنائی استان مرکزی 1402/06/01 1402/06/11
صفحه 1 از 132