مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5974952 مناقصه واگذاری تعویض پیچ و مهره ها و اصلاح اسپیسرهای فازی معیوب خط 400 کیلوولت 1401/09/02 1401/09/07
5972917 مناقصه تعویض پیچ و مهره ها و اصلاح اسپیسر های فازی معیوب خط 400 کیلوولت نیروگاه 1401/09/01 1401/09/07
5970840 مناقصه واگذاری تعویض پیچ و مهره ها و اصلاح اسپیسرهای فازی معیوب خط 400 کیلوولت نیروگاه 1401/09/01 1401/09/07
5953368 مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلو ولت 1401/08/25 1401/08/30
5952662 مناقصه پروژه پایدارسازی ترانسها 1401/08/25 1401/08/30
5950986 مناقصه پایدار سازی ترانسهای شرکت برق منطقه ای 1401/08/24 1401/08/30
5950984 مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20کیلو ولت 1401/08/24 1401/08/30
5948807 مناقصه بهینه سازی فیدرهای 20 کیلو ولت 1401/08/24 1401/08/30
5948553 مناقصه پروژه پایدارسازی ترانسها 1401/08/24 1401/07/16
5948394 مناقصه خرید 1500متر کابل 20 کیلوولت 1401/08/24 1401/08/29
5947987 مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 500 کیلو ولت به همراه کانوپی تابلو کنترل اتوماتیک و سنگرون با برق شهری 1401/08/24 1401/08/29
5947938 مناقصه عملیات ساختمانی ، نصب ، تست و راه اندازی بی سوم ترانس در پست 63/20 کیلوولت 1401/08/24 1401/08/29
5947402 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1500 متر کابل 20 کیلوولت 1401/08/23 1401/08/29
5947399 مناقصه خرید یکدستگاه دیزل ژنراتور 500 کیلوولت بهمراه کانوپی و قابلیت سنکرون با برق شهری 1401/08/23 1401/08/29
5946334 مناقصه عملیات ساختمانی ،نصب ،تست وراه اندازی بی سوم ترانس در پست 20/63 کیلوولت 1401/08/23 1401/08/29
5944788 مناقصه تهیه و نصب پوشش عایق سمت 20 کیلوولت شامل بوشینگ ، کلمپ و سیم های رابط پست های فوق توزیع 1401/08/23 1401/08/28
5944113 مناقصه عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی بی سوم ترانس در پست 63/20 کیلوولت صنعتی 1401/08/23 1401/08/29
5944096 مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 500 کیلو ولت به همراه کانوپی تابلو کنترل اتوماتیک و سنگرون 1401/08/23 1401/08/29
5943782 مناقصه تعویض سیم گارد خط 230 کیلوولت 1401/08/23 1401/08/28
5943712 مناقصه خرید 1500متر کابل 20 کیلوولت 1401/08/23 1401/08/29
صفحه 1 از 117