مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری، مخابرات انتقال و مراکز دیسپاچینگ و RDC 1398/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه سرویس، تعمیر و نگهداری سیستم های تله متری، مخابرات انتقال و مراکز دیسپاچینگ و RDC 1398/05/26 رجوع به آگهی
پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول در سطح حوزیه شبکه تحت پوشش شرکت 1398/05/23 رجوع به آگهی
احداث دیوار ساحلی و سیل بند محافظ دکل 1398/05/23 1398/05/28
واگذاری واریانت خطوط 63 کیلوولت دو مداره ـ واگذاری واریانت خطوط 63 کیلوولت 1398/05/23 1398/05/28
احداث دیوار ساحلی و سیل بند محافظ دکل خطوط انتقال برق 1398/05/22 1398/05/28
واگذاری واریانت خطوط 63 کیلوولت دو مداره- واریانت خطوط 63 کیلوولت 1398/05/22 1398/05/28
پوشش بیمه اموال منقول و غیر منقول در سطح حوزیه شبکه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای 1398/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری احداث دیوار ساحلی و سیل بند محافظ دکل خطوط انتقال برق 1398/05/22 1398/05/28
سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع تجهیزات سیستم مخابراتی 1398/05/03 1398/05/09
صفحه 1 از 122