مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید اسپیسر بین فازی 1398/02/30 رجوع به آگهی
شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت احداث و بهره برداری نیروگاه های گازی مقیاس کوچک 1398/02/29 1398/03/04
شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت احداث و بهره برداری نیروگاه های گازی مقیاس کوچک 1398/02/28 1398/03/04
خرید روزانه حداقل هشتاد پرس غذای نیمروزی جهت میهمانان شرکت برق 1398/02/25 1398/02/30
خرید روزانه حداقل هشتاد پرس غذای نیمروزی جهت مهمانان خود 1398/02/25 1398/02/30
خرید روزانه حداقل هشتاد پرس غذای نیمروزی 1398/02/24 1398/02/30
واگذاری پروژه تهیه تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت 1398/02/17 1398/02/23
واگذاری پروژه تهیه تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت 1398/02/16 رجوع به آگهی
خرید 41200 لیتر روغن ترانسفورماتور 1398/02/15 1398/02/21
خرید روغن ترانسفورماتور 1398/02/15 1398/02/21
صفحه 1 از 117