مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارائه فعالیت های حجمی بهره برداری از پست های فوق توزیع و انتقال شرکت برق 1397/11/25 1397/12/01
ارائه خدمات خودرویی سبک و سنگین ایاب و ذهاب پرسنل - انجام کارهای خدماتی در حوزه عملکرد شرکت برق 1397/11/25 1397/12/01
ارائه خدمات حفاظت، حراست و نگهبانی از پست ها و محیط های تحت پوشش شرکت برق منطقه ای 1397/11/25 1397/12/01
ارائه خدمات خودرویی سبک و سنگین و ایاب و ذهاب پرسنل 1397/11/25 1397/12/01
وگذاری پروژه های : ارایه خدمات حفاظت، حراست و نگهبانی از پستها و محیطهای تحت پوشش شرکت ـ ارایه فعالی... 1397/11/25 1397/12/01
وگذاری پروژه های : ارایه خدمات حفاظت، حراست و نگهبانی از پستها و محیطهای تحت پوشش شرکت ـ ارایه فعال... 1397/11/24 1397/12/01
ارائه خدمات خودرویی سبک و سنگین و ایاب و ذهاب پرسنل - انجام کارهای خدماتی در حوزه عملکرد شرکت برق 1397/11/24 1397/12/01
افزایش ظرفیت ترانس 63 کیلو ولت 1397/11/17 1397/11/20
افزایش ظرفیت ترانس 63 کیلوولت در پستها 1397/11/14 1397/11/20
خرید 60 دستگاه خازن 20 کیلوولت 1397/11/14 1397/11/20
صفحه 1 از 114