مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل محوطه سازی دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد 1398/10/17 1398/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه ساخت اسکلت فلزی سوله ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز صومعه سرا 1398/10/11 1398/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان مذهبی و فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج 1398/10/09 1398/10/12
پشیبانی شبکه فناوری اطلاعات 1398/10/02 1398/10/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل محوطه سازی دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد 1398/09/24 1398/10/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی شبکه فناوری اطلاعات 1398/09/20 1398/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دستمزدی مقاوم سازی ساختمان آموزشی پیام نور واحد زرند 1398/08/20 1398/08/27
گازکشی 1398/08/06 1398/08/12
عملیات بهسازی و نوسازی و مقاوم سازی 1398/04/30 1398/04/31
خرید کاغذ تحریر و کاغذ A4 1398/03/28 1398/04/01
صفحه 1 از 25