مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه - تکمیل سالن ورزشی- - تکمیل زورخانه- تکمیل استخر ورزشگاه 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استخر ورزشگاه 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زورخانه 1400/10/09 1400/10/18
مناقصه تکمیل سالن ورزشی -تکمیل زورخانه -تکمیل استخر 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زورخانه 1400/09/01 1400/09/11
مناقصه تکمیل استخر 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استخر 1400/08/26 1400/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین چمن 1400/08/23 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی 1400/07/13 1400/07/19
مناقصه تکمیل ورزشگاه هرند- خرید برج روشنایی زمین چمن ورزشگاه 1400/06/28 1400/07/06
مناقصه تکمیل زمین چمن 1400/06/15 1400/06/20
مناقصه فراخوپان طرحهای پژوهشی 1400/04/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیر و تجهیز ورزشگاه و مطالعه احداث و راه اندازی خانه و پروژه جوانان 1400/01/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای 1-مطالعه ، احداث و راه اندازی خانه و پروژه جوانان 1399/12/26 1400/01/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن 2000 نفره شهرستان فلاورجان 1399/12/26 1400/01/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعه، احداث و راه اندازی خانه و پروژه جوانان در سطح استان (خرید تجهیزات آسانسور) 1399/12/26 1400/01/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تجهیز ورزشگاه 1399/12/26 1400/01/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوار کشی و تکمیل مجموعه ورزشی 1399/12/26 1400/01/08
صفحه 1 از 15