مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعمیر و تجهیز ورزشگاه ـ احداث سالن ورزشی ـ دیوار کشی و تکمیل مجموعه ورزشی ..... 1399/11/05 رجوع به آگهی
پروژه احداث سالن ورزشی 1399/08/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سالن ورزشی قهدریجان فلاورجان 1399/08/27
پروژه احداث سالن ورزشی 1399/08/19 رجوع به آگهی
توسعه فضاهای ورزشی و احداث فضای تجاری و پارکینگ 1399/05/27 1399/06/01
توسعه فضاهای ورزشی و احداث فضای تجاری و پارکینگ 1399/05/26 1399/06/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خانه جوان فلاورجان 1399/05/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تجهیز و تکمیل ورزشگاه مادر، درچه،مجموعه قدس و اماکن ورزشی شهرستان خ... 1399/05/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب چمن مصنوعی ورزشگاه ملت شاهین شهر 1399/05/19
تکمیل خانه جوان - تعمیر، تجهیز و تکمیل ورزشگاه، تهیه و نصب چمن مصنوعی 1399/05/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27