مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5978923 مناقصه قفسه بندی واحد مدارک پزشکی بیمارستان 1401/09/03 1401/09/15
5978299 مناقصه تامین سه نفر نیروی 89 روزه جهت مرکز بهداشتی درمانی 1401/09/02 1401/09/08
5975135 مناقصه اجرای خدمات داریوتست 1401/09/02 1401/09/10
5968753 مناقصه احداث مرکز جامع سلامت شهری - احداث دو باب خانه های بهداشت روستایی 1401/08/30 1401/09/07
5968642 مناقصه احداث مرکز جامع سلامت شهری - احداث دو باب خانه های بهداشت روستایی 1401/08/30 1401/09/07
5964002 مناقصه بکاری گیری نیروهای شرکتی 89 روزه ( 4نفر ماما -4 نفر کمک پرستار) 1401/08/29 رجوع به آگهی
5963979 مناقصه خرید تجهیزات شبکه رایانه ای 1401/08/29 1401/09/01
5957025 مناقصه خرید 5000 سفتی باکس معاونت بهداشت دانشگاه (مرکز بهداشت استان) 1401/08/26 1401/09/04
5949554 مناقصه واگذاری خرید خدمات بهداشتی مورد نیاز مقابله با کرونا در قالب قرارداد 89 روزه 1401/08/24 1401/08/25
5941426 مناقصه خرید خدمات مشاوره همراه با ارزیابی کیفی احداث بیمارستان 64 تختخوابی - خدمات و تنظیفات، امور نگهبانی و امور تاسیسات 1401/08/22 1401/09/03
5933171 مناقصه خرید خدمات مشاوره همراه با ارزیابی کیفی احداث بیمارستان 64 تختخوابی - خدمات و تنظیفات، امور نگهبانی و امور تاسیسات 1401/08/19 1401/09/03
5926965 مناقصه لوازم خانگی جهت پانسیون های پزشکان متخصص طرحی 1401/08/17 1401/08/23
5924438 مناقصه استعلام بهای شارژ کپسول های گاز اکسیژن 40 لیتری 1401/08/17 1401/08/21
5924437 مناقصه خرید دستگاه کپی و دستگاه اسکنر 1401/08/17 رجوع به آگهی
5921587 مناقصه خریدخدمات نیروهای کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی 6 نفر شبکه بهداشت درمان 1401/08/16 1401/08/15
5920973 مناقصه طراحی و پیاده سازی استاندارد دستگاه SAN storage HPEMSA 2060شبکه بهداشت 1401/08/16 1401/08/22
5920847 مناقصه خرید 20 دستگاه رایانه 1401/08/16 1401/08/18
5907187 مناقصه روکش آسفالت محوطه ساختمان جدید اورژانس 1401/08/11 1401/08/17
5906566 مناقصه واگذاری پروژه تعمیر و تکمیل بخش مراقبتی ویژه نوزادان nicu 1401/08/11 1401/08/17
5902348 مناقصه واگذاری پروژه تعمیر و تکمیل بخش مراقبتی ویژه نوزادان nicu 1401/08/10 1401/08/17
صفحه 1 از 161