مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی 1400/09/24 1400/09/25
مناقصه شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت ، تکمیل و تجهیز طرح های ورزشی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال روستاه های (ده کهان کهنوج ، ده نو جعفرآباد ، خواجو شهر سیرجان) 1400/09/22 1400/09/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خانه کاراته 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه تکمیل زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال و .... 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل خانه کاراته 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل و تجهیز استادیوم - تعمیرات و بازسازی استادیوم - تعمیرات و بازسازی چمن مصنوعی مینی فوتبال و ... 1400/08/25 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خانه کاراته 1400/08/20 1400/08/22
مناقصه تکمیل خانه کاراته 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خانه کاراته 1400/08/04 1400/08/05
مناقصه تکمیل خانه کاراته 1400/08/03 1400/08/05
مناقصه شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت، تکمیل و تجهیز طرح های ورزشی 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه چمن مصنوعی - پیست دو میدانی - سکوی تماشاچی- برج نور و ساختمان جنبی استادیوم ـ تکمیل چمن مصنوعی مینی فوتبال ـ احداث سالن ورزشی ـ تکمیل سالن ورزشی ـ احداث زورخانه 1400/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ساخت و بهره برداری پروژه های چمن مصنوعی - پیست دو میدانی - سکوی تماشاچی- برج نور و ساختمان جنبی استادیوم ـ احداث سالن ورزشی ـ تکمیل سالن ورزشی ـ احداث زورخانه و... 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فونداسیون و اسکلت سالن ورزشی کاراته کرمان 1400/02/29 1400/02/30
مناقصه اجرای فونداسیون و اسکلت سالن ورزشی 1400/02/27 1400/02/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فونداسیون و اسکلت سالن ورزشی 1400/02/08 1400/02/09
مناقصه واگذاری اجرای فونداسیون و اسکلت سالن ورزشی کاراته 1400/02/07 1400/02/09
مناقصه واگذاری اجرای فونداسیون و اسکلت سالن ورزشی کاراته 1400/02/06 1400/02/09
صفحه 1 از 10