مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب سرمایه گذار پروژه احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای صنعتی گاز در فشار بالا و شرایط واقعی به روش... 1397/10/26 رجوع به آگهی
انتخاب سرمایه گذار پروژه احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای صنعتی گاز در فشار بالا و شرایط واقعی به روش... 1397/10/25 رجوع به آگهی
فراخوان انتخاب سرمایه گذار پروژه احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای صنعتی گاز 1397/10/24 رجوع به آگهی
به روز رسانی سیستم F&G و ESD در پالایشگاه 1397/10/02 رجوع به آگهی
احداث ( تامین تجهیزات، مصالح، اجرا) 1397/09/05 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری پروژه احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای صنعتی گاز در فشار بالا و شرایط واقعی به روش ساخت،... 1397/08/29 رجوع به آگهی
انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط پروژه" احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای صنعتی گاز در فشار بالا و شرایط... 1397/08/21 رجوع به آگهی
انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط پروژه احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای صنعتی گاز در فشار بالاو شرایط وا... 1397/08/21 رجوع به آگهی
سرمایه گذاری جهت پروژه احداث مرکز کالیبراسیون کنتورهای صنعتی گاز در فشار بالاو شرایط واقعی به روش س... 1397/08/20 رجوع به آگهی
خدمات نگهبانی تمامی ساختمان ها و تاسیسات ستاد و نواحی تابعه استان 1397/08/07 1397/08/15
صفحه 1 از 56