مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5963793 مناقصه خرید تجهیزات زیر ساخت شبکه اتاق سرور 1401/08/29 رجوع به آگهی
5953232 مناقصه خرید نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم صوتی تصویری ویدئو کنفرانس از راه دور ساختمان مرکزی 1401/08/25 1401/08/30
5948133 مناقصه خرید نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم صوتی تصویری ویدئو کنفرانس از راه دور ساختمان مرکزی 1401/08/24 1401/08/30
5948118 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید تجهیزات صوتی تصویری ویدئو کنفرانس 1401/08/24 1401/08/30
5946814 مناقصه Leasing 8 MHz space segment on Azerspace Satellite 1401/08/23 رجوع به آگهی
5933253 مناقصه تدوین استانداردهای انتشار دی اکسید گوگرد و مونواکسید کربن از پالایشگاه های گاز 1401/08/19 رجوع به آگهی
5916301 مناقصه پروژه پیاده سازی طرح جامع ویدئو کنفرانس شرکت ملی گاز و شرکتهای تابعه 1401/08/15 1401/08/21
5913790 مناقصه اجرای عملیات برقی و روشنایی محوطه و احداث ساختمان حراست انبار مرکزی 1401/08/14 1401/08/18
5908361 مناقصه واگذاری پروژه خرید خدمات مشاوره پروژه پیاده سازی طرح جامع ویدیو کنفرانس 1401/08/11 1401/08/21
5907102 مناقصه خرید لوله فلزی 1401/08/11 1401/08/19
5904060 مناقصه مقاوم سازی ساختمان های تاسیساتی 1401/08/10 رجوع به آگهی
5893465 مناقصه خرید خدمات مشاوره پشتیبانی سامانه BI مشترکین شرکتهای گاز استانی و تولید سامانه BI متمرکز و انباره داده 1401/08/08 1401/08/14
5891067 مناقصه انجام عملیات نصب 14500کنتور و رگلاتور 1401/08/07 1401/08/29
5890950 مناقصه اجرای ساختمان های حراست چک پوینت و مخازن و کارهای باقیمانده اتاقک آنالیزور گاز 1401/08/07 رجوع به آگهی
5890329 مناقصه خرید خدمات مشاوره پشتیبانی سامانه BI مشترکین شرکتهای گاز استانی و تولید سامانه BI متمرکز و انباره داده 1401/08/07 1401/08/14
5866224 مناقصه ارتقای بخش مونیتورینگ حفاظت الکترونیک 1401/08/05 1401/08/12
5735989 مناقصه انجام خدمات امداد، گازبانی، قرائت کنتور، توسعه و تعمیرات شبکه و انشعابات 1401/07/09 رجوع به آگهی
5731019 مناقصه Pipelines Intelligent Pigging Project 1401/07/07 1401/07/16
5727172 مناقصه خدمات حفاظت وحراست از اماکن، تأسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی 1401/07/06 1401/07/14
5725835 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات 1401/07/04 1401/07/14
صفحه 1 از 46