مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه احداث سالن ورزشی روستاها 1398/10/17 1398/10/20
پروژه احداث سالن ورزشی روستا 1398/10/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه سالن ورزشی روستای کوچک استاجیق علی آباد 1398/10/18 1398/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه سالن ورزشی روستای برفتان علی آباد 1398/10/18 1398/10/21
تکمیل سالن ورزشی 1398/04/05 رجوع به آگهی
بکارگیری نیروی انسانی تجمیعی 1398/04/01 1398/04/02
تکمیل سالن ورزشی 1398/03/29 1398/03/30
تکمیل سالن ورزشی 1398/03/19 1398/03/20
تکمیل سالن ورزشی پسران 1398/03/19 1398/03/20
نیروی انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان 1398/03/05 1398/03/07
صفحه 1 از 10