کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7308289 مناقصه انجام عملیات ترانزیت کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و کارسازی و انجام کلیه استان هرمزگان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7308201 مناقصه انجام عملیات ترانزیت کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و کارسازی و انجام کلیه امور و خدمات مربوط به أخذ مجوزات و انجام تشریفات گمرکی ترانزیت کالاهای وارداتی استان هرمزگان 1402/08/24 1402/08/28
7280216 مناقصه تامین قطعات یدکی و انجام تعمیرات، تست و کالیبراسیون تجهیزات الکترونیکی، ابزار دقیق و مخابراتی استان هرمزگان 1402/08/16 1402/08/23
7217330 مناقصه فراخوان پروژه احداث خط ریخته گری و نورد پیوسته استان هرمزگان 1402/07/30 1402/08/07
7207817 مناقصه پروژه احداث خط ریخته گری و نورد پیوسته به ظرفیت 1.7 میلیون تن در سال استان هرمزگان 1402/07/26 1402/08/07
7198179 مناقصه انجام تعمیرات سالیانه مدول استان هرمزگان 1402/07/24 1402/08/01
7195454 مناقصه پروژه احداث خط ریخته گری و نورد پیوسته به ظرفیت 1.7 میلیون تن استان هرمزگان 1402/07/23 رجوع به آگهی
7195028 مناقصه احداث خط ریخته گری و نورد پیوسته به ظرفیت 1.7 میلیون تن استان هرمزگان 1402/07/23 رجوع به آگهی
7140580 مناقصه انجام عملیات ترانزیت کالاهای وارداتی از مبادی گمرکی و کارسازی و انجام کلیه امور و خدمات مربوط به اخذ مجوزات و انجام تشریفات گمرکی ترانزیت کالاهای وارداتی استان هرمزگان 1402/07/12 رجوع به آگهی
7110864 مناقصه انجام عملیات آماده سازی، اصلاح و نشانه گذاری محصولات استان هرمزگان 1402/07/09 1402/07/19
7033447 مناقصه خرید 120 تن سرمیخ (مبرد ریخته گری) استان هرمزگان 1402/06/20 1402/06/27
7025525 مناقصه سر میخ فولادی ( مبرد جهت پروسه ریخته گری ) استان خوزستان 1402/06/18 1402/06/27
6963755 مناقصه قرارداد باز جهت انجام پروژههای ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در شرکت به روش PC استان هرمزگان 1402/06/05 1402/06/11
6845447 مناقصه سر میخ مبرد ریخته گری استان هرمزگان 1402/05/07 1402/05/21
6844128 مناقصه سرمیخ (مبرد ریخته گری ) استان هرمزگان 1402/05/04 1402/05/21
6842150 مناقصه سرمیخ (مبرد ریخته گری) استان هرمزگان 1402/05/04 1402/05/21
6815195 مناقصه 5000 تن مشتقات ملاس مورد نیاز یک ساله استان هرمزگان 1402/04/28 1402/05/03
6814392 مناقصه انجام عملیات رنگ آمیزی استان هرمزگان 1402/04/28 1402/05/04
6811414 مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک استان هرمزگان 1402/04/27 1402/05/04
6791840 مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک استان هرمزگان 1402/04/22 1402/05/04
صفحه 1 از 52