مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مشارکت کلینیک شنوایی سنجش 1397/03/08 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات و نظافت 1397/02/26 1397/03/05
واگذاری امور خدمات و نظافت 1397/02/05 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس و نگهداری آسانسورها 1397/02/05 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس و نگهداری آسانسورها 1397/01/28 1397/02/08
واگذاری امور خدمات و نظافت 1397/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و سرویس گازهای طبی 1395/02/12 رجوع به آگهی
سرویس راهبری - نگهداری و تعمیرات کلی و جزئی سیستم گازهای طبی 1394/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات و نظافت 1394/08/10 1394/08/10
واگذاری سرویس - راهبری - نگهداری - نظارت فنی و تعمیرات آسانسورها 1394/08/09 1394/08/07
صفحه 1 از 2