مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
- تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی سرپوشیده و... 1398/10/24 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین برق سالن ورزشی شهرک نبوت ایوان -شبکه فشار ضعیف هوایی 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی سرپوشیده دره شهر 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استادیوم ورزشی دره شهر (تجهیز و راه اندازی چاه) 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و تجهیز فضاهای سرپوشیده شهرستان آبدانان 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین چمن مصنوعی فوتبال روستای سراب کارزان(محوطه سازی و سرویس بهداشتی) 1398/10/17 1398/10/21
تکمیل زمین چمن مصنوعی 1398/10/17 1398/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین چمن مصنوعی فوتبال روستای سراب کارزان(محوطه سازی و سرویس بهداشتی) 1398/10/17 1398/10/21
واگذاری تامین برق سالن ورزشی شبکه فشار ضعیف هوایی 1398/10/01 رجوع به آگهی
تامین برق سالن ورزشی شهرک نبوت - شبکه فشار ضعیف هوایی 1398/09/30 1398/10/04
صفحه 1 از 12