مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
- مرمت و بازسازی زمین چمن طبیعی- - انجام امور خدماتی 1399/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام در سال ۹۹ 1399/11/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی زمین چمن شهرستان مهران 1399/11/11
فراخوان جذب سرمایه گذار زمین های چمن روستایی 1399/10/27 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی شامل پروژه های احداثی، نیمه تمام تعمیراتی 1399/10/27 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات، پشتیبانی و حفاظت فیزیکی 1399/10/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام در سال ۹۹ 1399/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی زمین چمن شهرستان مهران 1399/10/21
مرمت و بازسازی زمین چمن طبیعی 1399/10/17 رجوع به آگهی
احداث خوابگاه ورزشکاران و دفتر هیات های ورزشی-احداث گود زورخانه 1399/10/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15