مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری حجمی امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات 1400/10/26 1400/10/28
مناقصه واگذاری حجمی امور تعمیرات و نگهداری تأسیسات مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی 1400/10/25 1400/10/28
مناقصه واگذاری مدیریتی خوابگاه دانشجویی پسران و دختران 1400/10/23 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی خوابگاه دانشجویی(پسران و دحتران) معاونت دانشجویی و فرهنگی 1400/10/23 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور منشی گری 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه واگذاری امورات منشی گری بیمارستان 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکز اموزشی درمانی 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه واگذاری امورات منشی گری بیمارستان 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب (خودروسواری-مینی بوس) 1400/10/01 1400/10/06
مناقصه خرید 100 دستگاه رایانه کامل 1400/09/28 1400/09/29
مناقصه واگذاری حجمی امور نظافت و خدمات پشتیبانی 1400/09/24 1400/09/29
مناقصه واگذاری خرید رایانه کامل 1400/09/24 1400/09/29
مناقصه خرید تعداد ۱۰۰ دستگاه رایانه کامل 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان فاطمه الزهرا (س) اشتهارد 1400/09/20 1400/09/23
مناقصه واگذاری حجمی امورات منشی گری و پذیرش 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی،نگهداری،راهبری و تاسیسات مکانیکی،الکترونیکی،ابنیه وتجهیزات غیر پزشکی بیمارستان امام حسین (ع) 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امور خدمات، نظافت و پشتیبانی 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه واگذاری حجمی امور نگهداشت و تعمیرات تاسیسات 1400/09/17 1400/10/20
مناقصه واگذاری حجمی امورات منشی گری و پذیرش 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امورات منشی گری بیمارستان کوثر 1400/09/14 1400/09/16
صفحه 1 از 25