مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5996049 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت و خدمات پشتیبانی مجتمع 1401/09/08 1401/09/12
5996046 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب (مینی بوس / ون) 1401/09/08 1401/09/12
5991836 مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب مینی بوس 1401/09/07 1401/09/12
5990218 مناقصه واگذاری مدیریتی نگهداری،راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، ابنیه و تجهیزات غیر پزشکی 1401/09/07 1401/09/12
5990029 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب ذهاب ( اتوبوس و مینی بوس) 1401/09/07 1401/09/12
5990026 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب(خودرو سواری) معاونت غذا و دارو 1401/09/07 1401/09/12
5989607 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت، خدمات و پشتیبانی مرکز آموزشی 1401/09/07 1401/09/12
5989606 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب (خودرو سواری/ مینی بوس) 1401/09/07 1401/09/12
5989603 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت، خدمات و پشتیبانی بیمارستان 1401/09/07 1401/09/12
5989602 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب (خودرو سواری) معاونت بهداشتی 1401/09/07 1401/09/12
5986085 مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی ایاب و ذهاب (خودروسواری) 1401/09/06 1401/09/12
5985461 مناقصه واگذاری امور خدمات ، نظافت و پشتیبانی 1401/09/06 1401/09/12
5985404 مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب - مینی بوس - خودرو سواری 1401/09/06 1401/09/12
5983077 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب (خودرو سواری/ مینی بوس و ون) مرکز بهداشت غرب کرج 1401/09/05 1401/09/08
5982511 مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب خودرو سواری مینی بوس و ون 1401/09/05 1401/09/08
5978554 مناقصه واگذاری امور ایاب ذهاب (مینی بوس و اتوبوس) 1401/09/03 1401/09/12
5977052 مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات پشتیبانی بیمارستان 1401/09/02 1401/09/06
5976984 مناقصه واگذاری مدیریتی، راهبری، نگهداری و تعمیرات تاسیسات بیمارستان 1401/09/02 1401/09/06
5976713 مناقصه واگذاری مدیریتی راهبری نگهداری و تعمیرات تاسیسات 1401/09/02 1401/09/06
5976557 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مجتمع آموزشی 1401/09/02 1401/09/06
صفحه 1 از 39