کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7403118 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب (خودرو سواری) معاونت بهداشتی استان البرز 1402/09/14 1402/09/18
7402589 مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی ایاب و ذهاب ( خودروسواری) استان البرز 1402/09/14 1402/09/18
7400204 مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی ایاب و ذهاب ( خودروسواری) استان البرز 1402/09/13 1402/09/18
7370800 مناقصه خرید غذای آماده کلیه بیمارستانها استان البرز 1402/09/05 1402/09/07
7362689 مناقصه خرید غذای آماده کلیه بیمارستانها مراکز آموزشی درمانی استان البرز 1402/09/02 1402/09/07
7355909 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ( مینی بوس/ ون ) کارکنان ستاد دانشگاه استان البرز 1402/08/30 1402/09/05
7349829 مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب (مینی بوس/ون) استان البرز 1402/08/29 1402/09/05
7309436 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فناوری اطلاعات سالن کنفرانس استان قم 1402/08/25 1402/08/28
7306808 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فناوری اطلاعات سالن کنفرانس دانشکده پزشکی استان البرز 1402/08/24 1402/08/28
7300466 مناقصه خرید نصب و راه اندازی تجهیزات فناوری اطلاعات سالن کنفرانس استان البرز 1402/08/23 1402/08/28
7285017 مناقصه خرید،حمل، نصب و راه اندازی3 دستگاه دیزل ژنراتور استان البرز 1402/08/18 1402/08/21
7281761 مناقصه خرید،حمل، نصب و راه اندازی3 دستگاه دیزل ژنراتور مرکز آموزشی درمانی استان البرز 1402/08/17 1402/08/21
7256971 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورایاب و ذهاب مینی بوس و ون مرکز آموزشی استان البرز 1402/08/10 1402/08/15
7202937 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان امحاء زباله مرکز آموزشی درمانی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی استان البرز 1402/07/25 1402/07/30
7202656 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب (خودروی سواری/مینی بوس) بیمارستان کوثر استان البرز 1402/07/25 1402/07/30
7199178 مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب مینی بوس خودروسواری استان البرز 1402/07/24 1402/07/30
7190075 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مجتمع آموزشی استان البرز 1402/07/22 1402/07/25
7155223 مناقصه ایاب ذهاب خودرو سواری و مینی بوس ون مرکز آموزشی درمانی استان البرز 1402/07/13 1402/07/15
7116581 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب ( خودرو سواری -مینی بوس -ون) مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی استان البرز 1402/07/10 1402/07/15
7116580 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور واگذاری امور ایاب و ذهاب ( مینی بوس ) مرکز آموزشی درمانی کمالی استان البرز 1402/07/10 1402/07/15
صفحه 1 از 50