مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5632463 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری ونگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی وساختمان های تابعه ستادی 1401/06/07 1401/06/13
5631669 مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های تابعه ستادی 1401/06/07 1401/06/13
5550628 مناقصه راهبری ونگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های تابعه ستادی 1401/05/11 1401/05/15
5538187 مناقصه راهبری ونگهداری تاسیسات ساختمان 1401/05/10 1401/05/15
5536237 مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های تابعه ستادی 1401/05/10 1401/05/15
5421928 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و توزیع غذای همایشها، سمینارها وجلسات 1401/04/08 1401/04/11
5419675 مناقصه تهیه و توزیع غذای همایشها ، سمینارها و جلسات 1401/04/08 1401/04/11
5313556 مناقصه واگذاری تهیه و توزیع غذای همایشها، سمینارها و جلسات 1401/03/18 1401/03/23
5310733 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و توزیع غذای همایشها، سمینارها و جلسات 1401/03/18 1401/03/23
5254219 مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1401/03/07 1401/03/08
5132974 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی 1401/02/10 1401/02/15
4926253 مناقصه پشتیبانی از اتاق سرور و شبکه های (LAN-WAN) 1400/12/07 1400/12/08
4923591 مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی مستمر از اتاق سرور و شبکه (LAN-WAN) 1400/12/05 1400/12/08
4920946 مناقصه تامین خودروی سواری برای انجام ماموریتهای اداری کارکنان 1400/12/04 1400/12/05
4918162 مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی ساختمانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1400/12/04 1400/12/05
4914333 مناقصه تامین خودروی سواری برای انجام ماموریتهای اداری کارکنان 1400/12/03 1400/12/05
4896182 مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی 1400/12/01 1400/12/05
4896178 مناقصه تامین خودرو سواری برای انجام ماموریتهای اداری کارکنان 1400/12/01 1400/12/05
4880876 مناقصه اجرای پروژه خدمات افزایش بلوغ امنیت سایبری(مرکز عملیاتMSSP) 1400/11/25 1400/11/26
4876337 مناقصه اجرای پروژه خدمات افزایش بلوغ امنیت سایبری مرکز عملیات MSSP 1400/11/24 1400/11/26
صفحه 1 از 53