مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
راهبری و نگهداری تاسیسات 7 دستگاه ساختمان های تابعه ستادی 1399/04/24 1399/04/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه راهبری ونگهداری تاسیسات 7 دستگاه ساختمان های تابعه ستادی 1399/04/24 1399/04/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری ونگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی وساختمان شماره 5 1399/04/24 1399/04/30
راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان 1399/04/24 1399/04/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نقلیه ، تامین خودرو با راننده ، ماموریت های درون شهری و برون... 1398/12/04 1398/12/15
تامین خودروی سواری برای انجام ماموریت های اداری کارکنان خود 1398/11/23 رجوع به آگهی
تهیه و توزیع غذای همایش ها، سمینارها و جلسات و ..... 1398/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات و پذیرایی مرکز آموزش 1398/11/23 1398/12/04
واگذاری خدمات نظافتی ساختمانها 1398/11/23 رجوع به آگهی
تهیه و توزیع غذای هماهش ها - سمینار ها و جلسات 1398/11/23 1398/12/04
صفحه 1 از 101