مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه راهبردی و نگهداری تاسیسات ساختمان 1400/06/08 1400/06/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری ونگهداری از تاسیسات ساختمان 1400/06/08 1400/06/11
مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ۸ دستگاه ساختمان های تابعه ستادی 1400/06/07 1400/06/11
مناقصه راهبردی و نگهداری تاسیسات ساختمان 1400/05/11 1400/05/13
مناقصه راهبردی و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و 8 دستگاه 1400/05/09 1400/05/13
مناقصه راهبری ونگهداری تاسیسات 1400/05/09 1400/05/13
مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان 1400/05/09 1400/05/13
مناقصه خرید ۱۰۰ دستگاه تبلت 1400/03/27 1400/03/29
مناقصه خرید 100 دستگاه تبلت سامسونگ 1400/03/23 1400/03/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تبلت 1400/03/22 1400/03/29
مناقصه انتخاب پیمانکار برای تامین خودروسواری مأموریتهای اداری کارکنان 1399/12/05 1399/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی 1399/12/05 1399/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودروی سواری برای انجام ماموریتهای اداری (درون شهری وبرون شهری )کارکنان 1399/12/05 1399/12/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه وتوزیع غذای همایش ها، سمینارها وجلسات... 1399/12/05 1399/12/10
مناقصه تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام ورزشی 1399/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام ورزشی کارگران خود 1399/10/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران 1399/10/10 1399/10/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجموعه ورزشی کارگران شهرستان بروجرد 1399/09/22 1399/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی کارگران 1399/09/19 1399/09/24
مناقصه خرید, نصب, راه اندازی و پشتیبانی فنی تجهیزات سامانه جامع روابط کار 1399/09/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 52