کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7057785 مناقصه عمومی یک مرحله ای درخواست برای ارائه پیشنهاد (RFP)،ارائه خدمات مرکز عملیات امنیت سایبری و نگهداری سامانه های وابسته با استفاده از محصولات بومی استان تهران 1402/06/28 1402/07/08
7050015 مناقصه ارائه خدمات مرکز عملیات امنیت سایبری و نگهداری سامانه های وابسته با استفاده از محصولات بومی استان تهران 1402/06/26 1402/07/07
6826294 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و هشت دستگاه ساختمان های تابعه ستادی استان تهران 1402/05/01 1402/05/07
6818120 مناقصه راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و هشت دستگاه ساختمان های تابعه ستادی استان تهران 1402/04/28 1402/05/07
6691307 مناقصه احداث چمن مصنوعی مجموعه ورزشی کارگران استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/30 1402/04/04
6687257 مناقصه انجام محوطه سازی استخر ورزشی کارگران استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/29 رجوع به آگهی
6681363 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی استان تهران 1402/03/28 1402/04/03
6658644 مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی استان تهران 1402/03/24 1402/04/03
6647239 مناقصه خرید مرکز داده مجهز به حداقل 60 رک فعال با سند اداری استان یزد 1402/03/22 رجوع به آگهی
6512088 مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی استان تهران 1402/02/16 1402/02/20
6509641 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی استان تهران 1402/02/14 1402/02/20
6508128 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خودرو سواری برای انجام ماموریتهای اداری(درون شهری وبرون شهری) کارکنان استان تهران 1402/02/14 1402/02/20
6507978 مناقصه تامین خودروی سواری برای انجام ماموریتهای اداری درون شهری و برون شهری کارکنان استان تهران 1402/02/14 1402/02/20
6507966 مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی استان تهران 1402/02/14 1402/02/20
6363471 مناقصه پشتیبانی از اتاق سرور استان تهران 1401/12/14 رجوع به آگهی
6348383 مناقصه خدمات پشتیبانی مستمر از server room و شبکه و مانیتورینگ مرکز داده و زیر ساخت (LAN WAN) استان تهران 1401/12/10 1401/12/13
6343059 مناقصه پشتیبانی مستمر از server room و شبکه و مانیتورینگ مرکز داده و زیر ساخت wanوlan استان تهران 1401/12/09 1401/12/13
6338511 مناقصه پشتیبانی مستمر از server room و شبکه و مانیتورینگ مرکز داده و زیر ساخت wanوlan استان تهران 1401/12/08 1401/12/13
5632463 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری ونگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی وساختمان های تابعه ستادی استان تهران 1401/06/07 1401/06/13
5631669 مناقصه واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات ساختمان مرکزی و ساختمان های تابعه ستادی استان تهران 1401/06/07 1401/06/13
صفحه 1 از 54