مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری فضای سبز 1388/02/13 1388/02/29
واگذاری نگهداری فضای سبز 1388/02/13 1388/02/28
زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت 1388/02/06 1388/02/21
ترمیم پیاده روها و پیاده روسازی با موزاییک، 1387/12/14 1387/12/29
ترمیم پیاده روها و پیاده روسازی با موزاییک 1387/11/07 1387/11/22
-ترمیم پیاده روها و پیاده روسازی با موزاییک 1387/10/16 1387/11/01
واگذاری پروژه احداث ساختمان نگارخانه 1387/07/17 1387/08/02
احداث نگارخانه 1387/05/06 1387/05/21
اجرای زیرسازی بیس و آسفالت معابر 1387/03/25 1387/04/10
اجرای زیرسازی بیس و آسفالت معابر شهر 1387/02/30 1387/03/14
صفحه 15 از 16