مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه PVA Unit 700- :PAS-22130970 ,PAS-22131083,PAS 1400/11/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کاتالیست اکسی به مقدار 20 تن 1400/11/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه پمپ (GA- 401 ) به همراه شاسی و قطعات یدکی چهار ساله 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بارگیری و حمل مواد شیمیایی 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه تمیزکاری مبدل های سطح مجتمع 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیر و اورهال کامل دیزل ژنراتور 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید هیدروژن سولفید به مقدار 210 کیلوگرم 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کاتالیست اکسی 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید هیدروژن سولفید به مقدار 210 کیلوگرم 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کاتالیست اکسی به مقدار 20 تن 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه حمل و نقل و امحاء پسماند خاک های آلوده به مواد هیدروکربنی به میزان تقریبی 200 تن 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید استیم تراپ 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید استیم تراپ 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه حمل و نقل و امحاء پسماند خاک های آلوده به مواد هیدروکربنی به میزان تقریبی ۲۰۰ تن 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سفتی ولو 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سفتی ولو 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید Multi Tube Polyethylene 3/8 INCH (12 no. tube) 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل نمک مورد نیاز مجتمع 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پالت چوبی 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره مینی بوس کولردار مدل 2018 به بالا با راننده جهت ایاب و ذهاب کارکنان شیفت ها 1400/09/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26