مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نصب 1000 فقره انشعاب 1388/07/07 1388/07/22
تهیه مصالح، ترمیم و بازسازی آسفالت مسیر شبکه و انشعابات 1388/07/04 1388/07/19
واگذاری نصب 3000 فقره انشعاب شهر 1388/07/04 1388/07/19
واگذاری نصب 1000 فقره انشعاب 1388/07/04 1388/07/19
تامین خدمات نظارت (کارگاهی) بر اجرای پروژه های خطوط انتقال، تغذیه، شبکه و انشعابات گاز 1388/06/28 1388/07/12
تامین خدمات نظارت (کارگاهی) 1388/06/26 1388/07/10
تامین خدمات نظارت (کارگاهی) 1388/06/26 1388/07/10
واگذاری گاز رسانی به 21 کیلومتر 1388/06/19 1388/07/03
واگذاری گاز رسانی به 21 کیلومتر از حفره های خالی شهر 1388/06/18 1388/07/02
واگذاری احداث ساختمان چهار طبقه پست امداد 1388/06/17 1388/06/18
صفحه 77 از 89