مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری ساماندهی چرای دام و بهره برداری خردمندانه از مراتع در معرض آسیب 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه حمایت از پرورش گاو سیستانی 1400/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی و نقلیه سازمان 1400/05/22 1400/05/26
مناقصه خرید تجهیزات دبیرخانه مرکز پایش معاونت دریایی و تالاب ها 1400/04/15 1400/04/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین برق 1400/04/12 1400/04/14
مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای 1400/04/10 1400/04/16
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دستگاه سولفور آنالایزر 1400/04/08 1400/04/12
مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی و تنظیفی 1400/04/03 1400/04/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات اطفاء حریق(دمنده و سایر تجهیزات مرتبط) 1400/04/02 1400/04/08
مناقصه خرید دستگاه سولفور آنالایزر 1400/04/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات اطفاء حریق (دمنده و سایر تجهیزات مرتبط) 1400/03/25 1400/03/27
مناقصه خرید تجهیزات دبیرخانه مرکز پایش معاونت دریایی و تالاب ها 1400/03/24 1400/03/27
مناقصه خرید تجهیزات دبیرخانه مرکز پایش معاونت دریایی و تالاب ها 1400/03/20 1400/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیتهای پشتیبانی و خدماتی 1400/03/19 1400/03/24
مناقصه خرید تجهیزات دوربین مداربسته 1400/02/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و رفع نواقص سیستم اعلان حریق سازمان 1400/02/25 1400/03/01
مناقصه خرید تجهیزات دوربین مداربسته 1400/02/25 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و تیمار گونه های جانوری مرکز قرنطینه و بازپروری حیات وحش پارک 1400/02/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی و رفع نواقص سیستم اعلان حریق‏ 1400/02/23 1400/03/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات دوربین مداربسته ‏ 1400/02/23 1400/03/01
صفحه 1 از 17