مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و بهداشتی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و بهداشتی 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات کابکلشی فیبر نوری 1400/06/22 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی, مکانیکی و بهداشتی 1400/05/31 رجوع به آگهی
مناقصه طرح آبونه و برگردان GPON614 و GPON616 و GPON617 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام برگردان GPON ها 1399/10/08 1399/10/20
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام نصب ۱۸ دستگاه GPON مسکن مهر 1399/09/27 1399/10/10
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام برگردان GPONهای منطقه تهران ۵۰۱ الی ۵۰۷ و ۵۰۹ الی ۵۱۰ 1399/09/23 1399/10/02
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام نصب GPON و آبونه و فیبر 1399/05/29 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی مکانیکی و بهداشتی 1399/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی مکانیکی و بهداشتی در سطح اداره کل ، مراکز و ادارات تابعه 1399/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه نصب و راه اندازی 7 دستگاه GPON نیمه ترنکی در محدوده مرکز مخابرات 1398/06/25 1398/07/03
مناقصه نصب و راه اندازی 5 دستگاه GPON (نیمه ترنگی) 1398/05/09 1398/05/23
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام پروژه اجرای فیبر نوری و نصب FAT شهرک صنعتی 1398/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای فیبر نوری و نصب FAT شهرک صنعتی 1398/03/07 1398/03/27
مناقصه نصب و راه اندازی 7 دستگاه GPON 1397/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه نصب و راه اندازی 7 دستگاه GPON در محدوده اداره 1397/11/11 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی مکانیکی و بهداشتی در سطح اداره 1397/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی مکانیکی و بهداشتی در سطح اداره کل مراکز و ادارات تابعه 1397/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی مکانیکی و بهداشتی 1397/09/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23