مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید البسه پزشکی و پیراپزشکی مورد نیاز پرسنل بیمارستان 1397/11/27 رجوع به آگهی
خرید پزشکی و پیراپزشکی مورد نیاز پرسنل بیمارستان 1397/11/27 رجوع به آگهی
خرید البسه پزشکی و پیراپزشکی مورد نیاز پرسنل بیمارستان 1397/11/24 رجوع به آگهی
خرید و نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر کمپرسوری هوا خنک تولید داخل 1397/11/13 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی جهت انجام نگهبانی مراکز درمانی تحت پوشش به مرکزیت بیمارستان 1397/11/13 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی خرید و نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر کمپرسوری هوا خنک 1397/11/10 رجوع به آگهی
خرید و نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر کمپرسوری هوا خنک تولید داخل 1397/11/09 رجوع به آگهی
خرید و نصب و راه اندازی 2 دستگاه چیلر کمپرسوری هواخنک 1397/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی جهت انجام نگهبانی مراکز درمانی تحت پوشش به مرکزیت بیمارستان 1397/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی جهت انجام نگهبانی مراکز درمانی تحت پوشش به مرکزیت بیمارستان 1397/11/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 34