کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7398543 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدید مناقصه تامین و حمل چراغهای روشنایی محوطه بیمارستان آغاجاری استان تهران 1402/09/13 1402/09/20
7398529 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بازسازی و بهسازی ساختمان اداری بهداشت و درمان هرمزگان استان تهران 1402/09/13 1402/09/20
7392592 مناقصه واگذاری مناقصه بازسازی و بهسازی ساختمان اداری استان تهران 1402/09/11 رجوع به آگهی
7385445 مناقصه ساخت، حمل و تحویل کابل زمینی 11 کیلو ولت آلومینیومی بیمارستان نفت استان خوزستان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7385285 مناقصه واگذاری مناقصه بازسازی و بهسازی ساختمان اداری استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7385157 مناقصه سامانه حفاظت الکترونیک پلی کلینیک استان تهران، استان اصفهان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7384838 مناقصه چراغهای روشنایی استان تهران، استان خوزستان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7383364 مناقصه تجدید مناقصه تامین و حمل چراغهای روشنایی و متعلقات مربوطه بیمارستان استان تهران 1402/09/08 رجوع به آگهی
7378550 مناقصه ساخت ، حمل و تحویل کابل زمینی 11 کیلو ولت آلومینیومی استان خوزستان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7374551 مناقصه احداث مرکز پیش بیمارستانی استان تهران 1402/09/06 1402/09/12
7374548 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید،حمل و تحویل کابل فشار متوسط بیمارستان استان تهران 1402/09/06 1402/09/12
7374545 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خدمات عمومی و اداری بهداشت و درمان استان تهران 1402/09/06 1402/09/12
7374542 مناقصه خرید،نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی سامانه پکس در بیمارستان های و مراکز درمانی سازمان بهداشت و درمان استان تهران 1402/09/06 1402/09/12
7374538 مناقصه خرید،حمل و تحویل تابلو های پست برق بیمارستان استان تهران 1402/09/06 1402/09/12
7371737 مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی سامانه پکس در بیمارستانها و مراکز درمانی سازمان استان تهران 1402/09/05 رجوع به آگهی
7370111 مناقصه واگذاری ساخت ، حمل و تحویل تابلوهای پست برق بیمارستان استان تهران، استان خوزستان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7369851 مناقصه احداث مرکز پیش بیمارستانی استان تهران 1402/09/05 رجوع به آگهی
7363695 مناقصه تعمیرات، بازسازی و بهسازی بیمارستان استان تهران، استان بوشهر 1402/09/02 رجوع به آگهی
7362601 مناقصه تامین و حمل دربهای چوبی بیمارستان نفت آبادان استان تهران 1402/09/02 1402/09/08
7362600 مناقصه طراحی و تامین مصالح و تجهیزات و اجرای کلین روم جهت داروهای سیتوتوکسیک بیمارستانی (شیمی درمانی) بیمارستان نفت تهران استان تهران 1402/09/02 1402/09/08
صفحه 1 از 51