مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور 1398/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری تامین خدمات درمانی و تشخیصی : فیزیوتراپی بیمارستان ـ سونوگرافی پلی کلینیک 1398/02/31 رجوع به آگهی
تامین خدمات درمانی و تشخیصی : فیزیوتراپی بیمارستان، سونوگرافی پلی کلینیک 1398/02/29 رجوع به آگهی
خرید و نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور 1398/02/29 رجوع به آگهی
تامین خدمات درمانی و تشخیصی :فیزیوتراپی بیمارستان-سونوگرافی پلی کلینیک 1398/02/29 رجوع به آگهی
نوسازی و بهسازی بخشهایی از بیمارستان 1398/02/22 رجوع به آگهی
نوسازی و بهسازی بخشهایی از بیمارستان 1398/02/18 رجوع به آگهی
نوسازی و بهسازی بخش های از بیمارستان 1398/02/15 رجوع به آگهی
خرید البسه پزشکی و پیراپزشکی 1398/02/04 رجوع به آگهی
خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بهداشت و درمان 1398/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36