مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای دیوار و سر درب ورودی مجموعه -تکمیل زیرسازی پیست و اجرای فنس زمین فوتبال 1398/10/28 رجوع به آگهی
1- پروژه زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی - مساحت 1200 متر مربع 1398/10/18 1398/10/24
اجرای دیوار و سردرب ورودی مجموعه - تکمیل زیرسازی پیست و اجرای فنس زمین فوتبال چمن مجموعه ورزشی 1398/10/23 رجوع به آگهی
اجرای دیوار و سردرب ورودی 1398/10/23 1398/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زیرسازی پیست تارتان مجموعه ورزشی شهید سرمالیان پلدختر 1398/10/23 1398/10/29
اجرای سوله ورزشی و تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمین و تکمیل زمین فوتبال چمن مصنوعی و ... 1398/09/30 1398/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال الشتر 1398/09/28 1398/10/07
تکمیل زمین فوتبال چمن مصنوعی 1398/09/28 1398/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین فوتبال چمن مصنوعی مجموعه آزادی کوهدشت 1398/09/28 1398/10/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سوله سالن ورزشی محله ماسور خرم آباد(اسکلت بدون سقف) 1398/09/28 1398/10/07
صفحه 1 از 20