مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فاز تکمیل اسکلت و بخشی از سفتکاری سالن سقف کوتاه - تکمیل زیرسازی پیست تارتان مجموعه ورزشی - اجرای فرش چمن مصنوعی زمین فوتبال 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه تکمیل زیرسازی پیست تارتان مجموعه 1400/10/18 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فرش چمن مصنوعی زمین فوتبال 1400/10/18 1400/10/26
مناقصه - اجرای سکوی شمالی سالن مسابقاتی - فاز تکمیل اسکلت و اجرای دیوار چینی و نمای سالن سقف کوتاه 1400/08/24 1400/08/30
مناقصه تکمیل اسکلت و اجرای دیوارچینی و نمای سالن سقف 1400/08/22 1400/08/30
مناقصه اجرای سکو 1400/08/22 1400/08/30
مناقصه واگذاری: تعمیرات استخر شنای به مساحت زیر بنای 1.950 متر مربع - تکمیل زمین فوتبال چمن مصنوعی به مساحت زیر بنای 10.400 متر مربع 1400/08/17 1400/09/05
مناقصه اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی 1400/02/19 1400/02/27
مناقصه اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی 1400/02/18 1400/02/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زمین فوتبال چمن مصنوعی 1400/02/18 1400/02/27
مناقصه - تکمیل اسکلت و نمای سکوی تماشاگران- - تامین مصالح و تجهیزات جهت تکمیل پیست 1399/11/06 1399/11/07
مناقصه تکمیل اسکلت و نمای سکوی تماشاگران - تامین مصالح و تجهیزات جهت تکمیل پیست 1399/11/05 1399/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین مصالح و تجهیزات جهت تکمیل پیست تارتان مجموعه ورزشی تختی خرم آباد 1399/11/04 1399/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین مصالح و تجهیزات جهت تکمیل پیست تارتان مجموعه ورزشی شهید بیات بروجرد 1399/11/04 1399/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل اسکلت و نمای سکوی تماشاگران کوهدشت(فهرست مبنای پیمان، ابنیه سال 1399) 1399/11/04 1399/11/07
مناقصه اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال - تکمیل پیست 1399/10/16 1399/10/16
مناقصه واگذاری اجرای چمن مصنوعی زمین فوتبال مجموعه ورزشی و تکمیل پیست 1399/10/15 1399/10/16
مناقصه تکمیل پیست تارتان مجموعه ورزشی 1399/10/14 1399/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پیست تارتان مجموعه ورزشی تختی خرم آباد 1399/10/13 1399/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پیست تارتان مجموعه ورزشی شهید بیات بروجرد 1399/10/13 1399/10/21
صفحه 1 از 12