مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زمین چمن مصنوعی 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه جذب سرمایه گذار طرح احداث، توسعه و تکمیل سالن چندمنظوره 1400/10/20 1400/11/02
مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی روباز 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه احداث زمین فوتسال روستایی 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی روباز ورزشی 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی روباز روستای چاپان علیا شهرستان سقز 1400/10/04 1400/10/11
مناقصه احداث زمین فوتسال -احداث زیرسازی زمین فوتسال 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه احداث زمین فوتسال -احداث زیرسازی زمین فوتسال 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان اولویت های پژوهشی وزارت ورزش و جوانان در سال 1400 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی ،بهینه سازی وتکمیل پیست اسکی بیجار 1400/03/25 1400/04/03
مناقصه تعمیرات اساسی -بهینه سازی و تکمیل پیست اسکی شامل تلسیژ و تله اسکی 1400/03/22 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل پیست اسکی 1400/03/20 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت بازسازی مجموعه ورزشی و ساخت احداث خوابگاه ورزشی 1400/02/12 رجوع به آگهی
مناقصه - ساخت بازسازی مجموعه ورزشی و - ساخت احداث خوابگاه ورزشی 200 نفره 1400/02/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدماتی و حجمی 1400/02/11 1400/02/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و حجمی 1400/02/11 1400/02/16
مناقصه واگذاری امور خدماتی و حجمی 1400/02/11 1400/02/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای چمن مصنوعی شهر 1400/01/28 1400/02/09
صفحه 1 از 10