مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام مطالعات مجموعه ورزشی 1398/10/21 1398/10/26
پروژه انجام مطالعات تعمیرات اساسی و بازسازی ساختمان موجود در مجموعه ورزشی 1398/10/19 1398/10/28
پروژه مطالعات تعمیرات اساسی وبازسازی ساختمان موجود در مجموعه ورزشی حجاب مریوان 1398/10/11 1398/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خوابگاه 200 نفره ورزشکاران شهرستان بیجار 1398/08/06 1398/08/14
احداث خوابگاه 200 نفره 1398/07/28 رجوع به آگهی
تهیه و نصب چمن مصنوعی با کلیه مصالح لازم 1398/06/05 1398/06/12
خرید و نصب چمن مصنوعی و پیست تمرینی 1398/05/28 1398/06/12
خرید و نصب چمن مصنوعی و پیست تمرینی 1398/05/28 1398/06/12
احداث چمن مصنوعی 1398/04/18 1398/04/24
خرید و نصب چمن مصنوعی و پیست تمرینی 1398/04/11 1398/04/24
صفحه 1 از 15