مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات بهره برداری در شهرستان 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه خدمات بهره برداری 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه خدمات بهره برداری 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه خدمات بهره برداری 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات توسعه شبکه و انشعابات گاز شهرها 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه بوسنج 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه خرید دستگاه بوسنج 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دستگاه بوسنج (3 عدد) 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه خرید تجهیزات امور مشترکین 1400/09/28 1400/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه بوسنج 1400/09/24 1400/09/28
مناقصه خرید تجهیزات امور مشترکین 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه خرید دستگاه بوسنج 1400/09/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رگولاتورهای خانگی 20 متر مکعبی شماره تقاضا(3110800011) 1400/05/03 1400/05/06
مناقصه خرید رگولاتور ۲۰ متر مکعبی به تعداد ۸۰۰۰ عدد 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه خدمات بهره برداری در شهرستان 1400/03/31 1400/04/02
مناقصه خدمات بهره برداری 1400/03/30 1400/04/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 2000 انشعاب پراکنده و 3000 متر توسعه شبکه 1400/03/30 1400/04/02
مناقصه خدمات بهره برداری شامل خدمات امداد، وصول مطالبات و بازرسی، تعمیرات شبکه، انشعابات و ایستگاهها، نصب تجهیزات کنتور و رگولاتور، حفاظت کاتدیک، قرائت و توزیع ، خدمات متقاضیان و مشترکین جزو عمده و خد... 1400/03/30 1400/04/02
مناقصه واگذاری ساخت و نصب ۲۰۰۰ انشعاب پراکنده و ۳۰۰۰ متر توسعه شبکه 1400/03/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18