مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات دفتری و پشتیبانی 1398/08/12 1398/08/14
فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع و نصب و احداث ایستگاه های تقلیل فشار چهار محور روست... 1398/08/12 1398/08/18
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع و نصب و احداث ایستگاه های تقلیل فشار 4محور روستایی 1398/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات دفتری و پشتیبانی 1398/08/11 1398/08/14
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع و نصب و احداث ایستگاه های تقلیل فشار سه محور روستایی به روش... 1398/07/24 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع و نصب و احداث ایستگاه های تقلیل فشار سه محور روستای... 1398/07/24 رجوع به آگهی
ساخت و نصب 3000 انشعاب 1398/06/20 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات مربوط به تهیه مصالح، ساخت و نصب 3000 انشعاب 1398/06/06 1398/06/12
خرید کامپیوتر و پرینتر خود 1398/06/06 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای عملیات توسعه شبکه گاز شهر و ساخت و نصب انشعابات گاز شهرها 1398/05/23 1398/05/28
صفحه 1 از 22