کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7872293 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یونیت های دندانپزشکی استان تهران 1403/02/02 1403/02/08
7872275 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات آزمایشگاهی استان تهران 1403/02/02 1403/02/08
7758032 مناقصه تکمیل ساختمان پایگاه امداد و نجات جاده ای استان قزوین 1402/12/16 1402/12/27
7704725 مناقصه خرید ،حمل نصب و راه اندازی تجهیزات الکتروتراپی استان هرمزگان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7663214 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یونیت های دندانپزشکی استان تهران 1402/11/24 1402/11/29
7663210 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات آزمایشگاهی استان تهران 1402/11/24 1402/11/29
7653723 مناقصه واگذاری آشپزخانه سرای استان خراسان رضوی 1402/11/21 رجوع به آگهی
7595551 مناقصه خرید و نصب قطعات و تجهیزات مورد نیاز 4 دستگاه آسانسور استان تهران 1402/11/08 1402/11/12
7501534 مناقصه واگذاری پروژه سرمایه گذاری به صورت BOT جهت پروژه تکمیل احداث و بهره برداری مجموعه تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/10/13 1402/10/20
7478541 مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی استان تهران 1402/10/06 1402/10/12
7477749 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات خودرویی تحت اختیار پیمانکار با راننده استان تهران 1402/10/06 1402/10/12
7477389 مناقصه خرید خدمات خودرویی تحت اختیار پیمانکار با راننده استان تهران 1402/10/06 1402/10/12
7476381 مناقصه سرویس و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی استان تهران 1402/10/06 1402/10/12
7471960 مناقصه خرید خدمات خودرویی تحت اختیار پیمانکار با راننده استان تهران 1402/10/05 1402/10/12
7471531 مناقصه سرویس و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی استان تهران 1402/10/05 1402/10/12
7464039 مناقصه خرید خدمات خودرویی تحت اختیار پیمانکار با راننده استان تهران 1402/10/03 1402/10/09
7463958 مناقصه سرویس و نگهداری سیستمهای سرمایشی و گرمایشی استان تهران 1402/10/03 1402/10/09
7458792 مناقصه خرید خدمات خودرویی تحت اختیار پیمانکار با راننده استان تهران 1402/10/02 1402/10/09
7458704 مناقصه سرویس و نگهداری سیستمهای سرمایشی و گرمایشی استان تهران 1402/10/02 1402/10/09
7358523 مناقصه خرید خدمات خودرویی تحت اختیار پیمانکار با راننده استان تهران 1402/09/01 1402/09/05
صفحه 1 از 53