کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7358523 مناقصه خرید خدمات خودرویی تحت اختیار پیمانکار با راننده استان تهران 1402/09/01 1402/09/05
7355832 مناقصه خرید خدمات خودرویی تحت اختیار پیمانکار با راننده استان تهران 1402/08/30 1402/09/05
7354200 مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی استان تهران 1402/08/30 1402/09/04
7352433 مناقصه خرید خدمات خودرویی تحت اختیار پیمانکار با راننده استان تهران 1402/08/29 1402/09/05
7352256 مناقصه سرویس و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی استان تهران 1402/08/29 1402/09/04
7347441 مناقصه سرویس و نگهداری سیستمهای سرمایشی و گرمایشی استان تهران 1402/08/28 1402/09/04
7280096 مناقصه تامین قطعات، حمل، نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7274701 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین قطعات، حمل، نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور طبق مشخصات پیوستی استان تهران 1402/08/15 1402/08/20
7273204 مناقصه تامین قطعات، حمل، نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور استان تهران 1402/08/15 1402/08/20
7206113 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی و نظافتی استان تهران 1402/07/25 1402/07/29
7203055 مناقصه انجام امور خدماتی - نظافتی استان تهران 1402/07/25 1402/07/29
7197590 مناقصه انجام امور خدماتی - نظافتی استان تهران 1402/07/24 1402/07/29
7072617 مناقصه خرید خدمات پشتیبانی و رهاسازی مراکز عملیات امداد و نجات استان تهران 1402/07/03 1402/06/16
7067623 مناقصه خرید خدمات پشتیبانی و رهاسازی مراکز عملیات امداد و نجات استان تهران 1402/07/01 1402/06/16
7052924 مناقصه خرید بیمه تکمیلی کارکنان و بیمه اموال استان تهران 1402/06/27 1402/06/28
7048987 مناقصه خرید خدمات بیمه تکمیلی کارکنان و بیمه اموال استان تهران 1402/06/26 1402/06/28
7010687 مناقصه خرید خدمات پشتیبانی امدادی و عملیات رهاسازی مراکز امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران 1402/06/14 1402/06/18
6988278 مناقصه خرید خدمات پشتیبانی و رهاسازی مراکز عملیات امداد و نجات استان تهران 1402/06/12 1402/06/16
6988192 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 600 دستگاه خودروی امدادی استان تهران 1402/06/12 1402/06/14
6988033 مناقصه خرید خدمات پشتیبانی و رهاسازی مراکز عملیات امداد و نجات استان تهران 1402/06/12 1402/06/16
صفحه 1 از 52