مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اصلاح و اجرای شبکه جمع آوری و انشعابات خانگی فاضلاب و آب شرب و لایروبی منهول 1400/10/25 1400/10/28
مناقصه پروژه اصلاح و اجرای شبکه جمع آوری و انشعابات خانگی فاضلاب و آب شرب و لایروبی منهول محله 1400/10/25 1400/10/28
مناقصه پروژه اصلاح و اجرای شبکه جمع آوری و انشعابات خانگی فاضلاب و آب شرب و لایروبی منهول 1400/10/02 1400/10/05
مناقصه واگذاری اصلاح و اجرای شبکه جمع آوری و انشعابات خانگی فاضلاب و آب شرب و لایروبی منهول محله 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه پروژه اصلاح و اجرای شبکه جمع آوری و انشعابات خانگی فاضلاب و آب شرب و لایروبی منهول محله 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه واگذاری تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری و .... شهر جدید شیرین شهر 1400/09/08 1400/09/13
مناقصه واگذاری مجموعه ورزشی روباز 1400/08/23 1400/08/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای مجموعه ورزشی روباز 1400/08/22 1400/08/25
مناقصه واگذاری مجموعه ورزشی 1400/08/20 1400/08/25
مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری 1400/08/16 1400/08/19
مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری 1400/08/15 1400/08/19
مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری و ... 1400/08/14 1400/08/19
مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری و ... 1400/08/14 1400/08/19
مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب شهری ـ مجموعه ورزشی روباز 1400/08/01 1400/08/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری و ... 1400/07/28 1400/08/04
صفحه 1 از 17