کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7955469 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت راهبری و ارائه خدمات درمجموعه های ورزشی استان خوزستان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7738097 مناقصه تامین نیروی انسانی و ابزار آلات و تجهیزات و اجرای عملیات راهبری جهت تعمیر، حفظ و نگهداری از تاسیسات برق و روشنایی و تهویه و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز، اماکن خدماتی و رفاهی تعمیرات و نگهداری و... استان خوزستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7734327 مناقصه تامین نیروی انسانی ارائه خدمات فرودگاهی آبدارخانه ای تاسیسات فاضلاب آبرسانی و تنظیفات و اجرای عملیات تنظیفات و ،کاشت داشت و نگهداری از فضای سبز فرودگاه استان خوزستان 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734325 مناقصه تامین نیروی انسانی و ابزار آلات و تجهیزات و اجرای عملیات راهبری جهت تعمیر، حفظ و نگهداری از تاسیسات برق و روشنایی و تهویه و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز اماکن خدماتی و رفاهی تعمیرات و نگهداری و ر... استان خوزستان 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734280 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت راهبری و ارائه خدمات در مجموعه های ورزشی استان خوزستان 1402/12/10 رجوع به آگهی
7728708 مناقصه تامین نیروی انسانی ارائه خدمات فرودگاهی، آبدارخانه ای، تاسیسات، فاضلاب آبرسانی و تنظیفات فرودگاه و اجرای عملیات تنظیفات و کاشت، داشت و نگهداری از فضای سبز استان خوزستان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7728707 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت راهبری و ارائه خدمات در مجموعه های ورزشی استان خوزستان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7695415 مناقصه اجاره مکان رستوران استان خوزستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7693740 مناقصه اجاره مکان رستوران پیروز استان خوزستان 1402/12/01 رجوع به آگهی
7591664 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت خدمات نگهبانی ناحیه صنعتی استان خوزستان 1402/11/08 رجوع به آگهی
7586191 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت خدمات نگهبانی ناحیه صنعتی استان خوزستان 1402/11/07 رجوع به آگهی
7509009 مناقصه تامین خرید، تهیه و تامین، نصب، پیکربندی، تنظیمات، راه اندازی و گارانتی و پشتیبانی تجهیزات SANStorge .SANSwitch, NASStorgae به همراه طراحی و اجرای مانیزم Back plan اطلاعات به صورت DDT استاندارد استان خوزستان 1402/10/16 رجوع به آگهی
7505606 مناقصه خرید، تهیه و تامین ، تجهیزات به همراه طراحی واجرای مانیزم Backup Plan اطلاعات به صورت DDT استاندارد استان تهران 1402/10/14 رجوع به آگهی
7504556 مناقصه تامین خرید، تهیه و تامین، نصب، پیکربندی، تنظیمات، راه اندازی و گارانتی و پشتیبانی تجهیزات SANStorge .SANSwitch, NASStorgae به همراه طراحی و اجرای مانیزم Back plan اطلاعات به صورت DDT استاندارد استان خوزستان 1402/10/14 رجوع به آگهی
7460654 مناقصه رستوران استان خوزستان 1402/10/02 رجوع به آگهی
7460113 مناقصه تامین نیروی انسانی ، مواد مصرفی ،خاموش کننده وتجهیزات جهت راهبری و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش نشانی استان خوزستان 1402/10/02 رجوع به آگهی
7210567 مناقصه تامین نیروی انسانی، مواد مصرفی، خاموش کننده و تجهیزات جهت راهبری و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش نشانی استان خوزستان 1402/07/27 رجوع به آگهی
7206997 مناقصه تامین نیروی انسانی مواد مصرفی خاموش کننده و تجهیزات جهت راهبری و ارائه خدمات در واحد ایمنی و آتش نشانی استان خوزستان 1402/07/26 رجوع به آگهی
6853068 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار در زمینه طرح پیشنهادی تعمیر، بازسازی و تجهیز رستوران استان خوزستان 1402/05/08 رجوع به آگهی
6847064 مناقصه تهیه طرح ، تعمیر، بازسازی تجهیز و بهره برداری با عقد اجاره رستوران هتل استان خوزستان 1402/05/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 48